Prima pagina

Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

 

 NOUTATI

 

STUDENTI - PLANIFICAREA EXAMENELOR - 17 aprilie 2014

informatii actualizate

 read more ...
STUDENTI - ORAR - 15 aprilie 2014

informatii actualizate - orar ID

 read more ...
STUDENTI - SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE A STUDENTILOR - 8 aprilie 2014

informatii actualizate

 read more ...
AVIZIER STUDENTI - 8 aprilie 2014

informatii actualizate

 read more ...

Universitatea Transilvania lansează concursul anual FACULTATEA MEA. În acest sens, studenţii fiecărei facultăţi sunt invitaţi să participe la un concurs de proiecte, prin care să propună activităţi, acţiuni, manifestări, amenajări etc., care să conducă la creşterea vizibilităţii facultăţii şi la Îmbunătăţirea continuă a activităţilor. Propunerile de proiecte se primesc, În scris, la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi sociocultural, În perioada 13.01 - 3.03.2014. Proiectul declarat câştigător În fiecare facultate va fi susţinut financiar de către universitate, din venituri proprii, cu suma de 10.000 lei, fiind decontate toate cheltuielile eligibile, conform legislaţiei În vigoare. Anunţarea propunerilor câştigătoare va fi făcută În 24.03.2014.

Universitatea Transilvania lansează concursul anual ÎMPREUNĂ PENTRU UNIVERSITATE. În acest sens, asociaţiile studenţeşti legal constituite la nivelul universităţii sunt invitate să participe la un concurs de proiecte prin care să propună activităţi, acţiuni, manifestări, amenajări etc., care să conducă la creşterea vizibilităţii universităţii şi la Îmbunătăţirea continuă a activităţilor. Propunerile de proiecte se primesc, În scris, la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi soclo-cultural, În intervalul 13.01 - 3.03.2014. Proiectele fezabile şi de interes pentru universitate (maxim unul pentru fiecare asociaţie) vor fi susţinute financiar din veniturile proprii ale universităţii, cu suma de 10.000 lei, fiind decontate toate cheltuielile eligibile, conform legislaţiei În vigoare (exclusiv manoperă). Anunţarea propunerilor câştigătoare va fi făcută În 24.03.2014.

___________________________________________________________

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, etajul III , BRASOV, ROMANIA

Tel. : +40 268 419304

Fax : +40 268 473538

E-mail : f-seaa@unitbv.ro