Achiziție: laptop, laptop (ultrabook), camera foto, multifunctional, videoproiector

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de instalare retea de calculatoare in aripa vestica a bibliotecii situata la Aula Universitatii, cod CPV 45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2).

Detalii

Lucrari de reparatii 2 Inlocuire foi usi interioare simple si duble Corp G si I

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de instalare retea de calculatoare in aripa vestica a bibliotecii situata la Aula Universitatii, cod CPV 45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2).

Detalii

Achizitii lucrari de instalare retea de calculatoare II

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de instalare retea de calculatoare in aripa vestica a bibliotecii situata la Aula Universitatii, cod CPV 45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2).

Detalii

Achizitie imprimanta, multifunctional, mouse

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:                 imprimanta – 1 bucata, val estimata  - 3247 lei fara TVA

Lot 2:                 multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

 Lot 3:              mouse – 28 bucati, val estimata – 706 lei fara TVA

Detalii

Achizitie Lucrari de instalare retea de calculatoare

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de instalare retea de calculatoare in aripa vestica a bibliotecii situata la Aula Universitatii, cod CPV 45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2).

Detalii

Achizitie Lucrari de reparatii Inlocuire foi usi interioare simple si duble Corp G si Corp I

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de reparatii – Inlocuire foi usi interioare simple si duble Corp – G si Corp I, cod CPV 45420000-7 - Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2).

Detalii

Achizitie imprimanta si multifunctional proiect ROSE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția imprimanta si multifunctional

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Lot 1: imprimanta – 1 bucata, val estimata - 3247 lei fara TVA
Lot 2: multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România
Telefon/Fax: +40 268 414900
E-mail: tehnic@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta în original se transmite în maxim 3 zile.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 14.03.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Achizitie servicii de transmisii de date punct la punct

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de „Servicii de transmisii de date punct la punct” (72318000-7 - Servicii de transmisie de date (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.

Detalii

Achizitie imprimanta si multifunctional proiect ROSE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția imprimanta si multifunctional

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Lot 1: imprimanta – 1 bucata, val estimata - 3247 lei fara TVA
Lot 2: multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România
Telefon/Fax: +40 268 414900
E-mail: tehnic@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta în original se transmite în maxim 3 zile.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 05.03.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Anunț de atribuire pentru achiziția laptopuri - Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Anunt de atribuire pentru achiziția laptopuri - Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

I. Beneficiar, Obiectul contractului

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul subproiectului: Suport universitar pentru calitate, competitivitate și echitate studențească
Acord de grant nr. 64/SGU/NC/I/29.11.2017

Adresa: Bdul Eroilor nr. 29, Localitatea: Brașov, Cod poștal: 500036, Brașov, România
Email: tehnic@unitbv.ro
Tel.: +40 268413000/101 - Fax: +40 268414900

OBIECTUL CONTRACTULUI: achiziția laptopuri (Lot 1: Laptop – 19 bucati, Lot 2: Laptop – 9 bucati)
Tip contract: FURNIZARE
Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

II. Atribuire

Nr. de oferte primite: 9

Valoare estimata:
Lot 1 – 19 buc, valoare estimată lei fără TVA – 23.950,00 lei
Lot 2 – 9 buc, , valoare estimata lei fără TVA – 19.286,00 lei

Contract nr. 1768/14.02.2018

Câștigător:
SC 2NET COMPUTER S.R.L, CUI RO 8586712, str.Soarelui nr.4A, Brasov, 500427, Brasov

Valoare totală: 49.395,75 lei cu TVA
(lot 1 – 19 buc, valoare cu TVA 28.320,61 lei)
(lot 2 – 9 buc, valoare cu TVA 21.075,14 lei)

Detalii