DECEMBRIE 2012

15 decembrie2012 ing. TOMA F. O. Madalina Ioana
Domeniul:Inginerie mecanicaciu
Inmatriculatala data de 1.10.2009
Forma deinvatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Csaba ANTONYA
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei dedoctorat: INTERACTIUNEA PREDICTIVA CU MEDIILE VIRTUALE SI REALE FOLOSINDTEHNOLOGII OMNIPREZENTE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. SANDU C. V. Gabriel
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma deinvatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Corneliu COFARU
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: CERCETAREA VIBRATIILOR TRANSVERSALE ALE UNUI CULBUTOR CU ROLA CU REGLAREHIDRAULICA A JOCULUI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 MOLDOVAN A. Alina
Domeniul:Ingineria materialelor
Inmatriculat ladata de 1.10.2009
Forma deinvatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Silvia Florica Cristina PATACHIA
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei dedoctorat: MATERIALE COMPOZITEPE BAZA DE POLIOLEFINE SI FIBRE CELULOZICE, OBTINUTE DIN MATERII PRIMESECUNDARE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. CREANGA Gh. M. Nora Cristina
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma deinvatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Ion VISA
Facultatea:Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: MODELAREA SIOPTIMIZAREA PRIN METODA SISTEMELOR MULTICORP A MECANISMELOR CU BARE ARTICULATE SIROTI DINTATE UTILIZABILE IN ORIENTAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. TUDUCE A. Ana Adriana cas. TRAISTARU
Domeniul:Inginerie forestiera
Inmatriculata ladata de 1.10.2009
Forma deinvatamant: cu frecventa
Conducatorstiintific: prof. univ. dr. ing. Mihaela CAMPEAN
Facultatea:Ingineria Lemnului
Titlultezei de doctorat: CERCETARIPRIVIND OPORTUNITATEA MODIFICARII PRODUSELOR DE CONSOLIDARE PENTRU LEMN PRINADAOS DE NANO-INSERTII
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. NEAGOE I. Bogdan Sorin
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Ionel MARTINESCU
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlultezei de doctorat: CERCETARIPRIVIND APLICAREA ANALIZEI MODURILOR DE DEFECTARE SI A EFECTELOR DEFECTARILOR INFABRICATIA COMPONENTELOR AUTO
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. MARINCAS I. Ionel Bogdan
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma deinvatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Ilie POPESCU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlultezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE MECANIZARE A LUCRARILORDE INGRIJIRE A ARBORETELOR
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. SZMUTKU M. Maria Bernadett
Domeniul: Inginerie forestiera
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Mihaela CAMPEAN
Facultatea: Ingineria Lemnului
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIN DEFECTELE INGHETARII APEI IN LEMN ASUPRA UNOR PROPRIETATI FIZICO–MECANICE ALE LEMNULUI DE MOLID SI ASUPRA COMPORTAMENTULUI SAU LA USCARE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. MANOLESCU A. A. Alexandru
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: CONCEPTIA SI FABRICATIA INOVATIVA A PRODUSELOR INDUSTRIALE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. EROSS I. Izabella Maria cas. ICHIM 
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculata la data de 1.10.2002
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Vladimir MARASCU-KLEIN
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR DINAMICE ALE ACTIONARILOR SI COMENZILOR PNEUMATICE UTILIZATE LA ECHIPAMENTELE LOGISTICE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 RUSU I. Ionela Gianina
Domeniul: Marketing
Inmatriculata la data de 1.10.2006
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Gabriel BRATUCU
Facultatea: StiinteEconomice si Administrarea Afacerilor
Titlul tezei de doctorat: POLITICI SI STRATEGII DE MARKETING FOLOSITE PE PIATA DE RETAIL DIN ROMANIA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 VASILACHE E. Lilian
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Simion POPESCU
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: INFLUENTA MECANISMULUI DE SUSPENDARE ASUPRA DINAMICII TRACTORULUI PE ROTI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. IORDACHE N. Adrian
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Teodor MACHEDON PISU
Facultatea: Stiinta si Ingineria Materialelor
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREASUPRAFETELOR ACTIVE PRIN INCARCARE A MATRITELOR DE TURNARE SUB PRESIUNE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. PARASCHIV A. Marius Valerian
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Olimpia MARCU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND INSECTELE DAUNATOAREMOLIDULUI [PICEA ABIES (L.) KARST.] IN ARBORETELE DIN MUNTII BRASOVULUI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. NICULESCU M Adrian
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Radu IOVANAS
Facultatea: Stiinta si Ingineria Materialelor
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND EFICACITATEA SI EFICIENTA IN MANAGEMENTUL CALITATII
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. TANASE M.Petrica
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Filofteia NEGRUTIU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND INSTALAREA SI STAREA DE VEGETATIE A CULTURILOR FORESTIERE SITUATE PE TERENURI INAPTE AGRICULTURII DE PE DEALURILE TULCEI (DOBROGEA DE NORD)
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 POP M. B. Mihail Ioan
Domeniul: Matematica
Inmatriculat la data de 1.10.2006
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gabriel ORMAN
Facultatea: Matematica si Informatica
Titlul tezei de doctorat: UNELE TIPURI DE ENTROPIE SI APLICATIILE LOR
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 ing. POSEA C. Ioan Valentin Marcel
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Valentina CIOBANU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: MANAGEMENTUL RISCULUI LA INCENDII FORESTIERE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

14 decembrie 2012 NICOLAIE I. Mioara Alina
Domeniul: Matematica
Inmatriculat la data de 1.10.2002
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gabriel ORMAN
Facultatea: Matematica si Informatica
Titlul tezei de doctorat: TEOREME DE CONVERGENTA SI MONOTONIE PENTRU LANTURI MARKOV FINITE
Rezumat romana .pdf engleza .doc Proces-verval sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

13 decembrie 2012 ing. RACEU I. Razvan Alexandru
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Romeo CIOARA
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI INOVATIVE PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR NOI AUTOMATE DE PRESARE LA RECE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

13 decembrie 2012 BARBULESCU I. Ioana cas. DUMITRU
Domeniul: Medicina
Inmatriculata la data de 1.10.2006
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Lazar ONISAI
Facultatea: Medicina
Titlul tezei de doctorat: MACRO SI MICRO VASCULARIZATIA TALAMUSULUI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

13 decembrie 2012 TOMA S. Gh. Sebastian Ionut
Domeniul: Medicina
Inmatriculat la data de 1.10.2006
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Lazar ONISAI
Facultatea: Medicina
Titlul tezei de doctorat: MICROCITOARHITECTONICA SI CIRCULATIA NEUROHEMALA A GLANDEI PINEALE IN DEZVOLTARE ONTOGENETICA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

13 decembrie 2012 ing. BRAD Gh. Radu Remus Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2002
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Cercet. st. gr. I dr. ing. Nicolae DONITA
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: DEZVOLTAREA COROANEI LA ARBORII TINERI DE FAG IN ECOSISTEME FORESTIERE DIN BANAT
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

13 decembrie 2012 ing. TEODOSIU L. St. Marius Constantin
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2002
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Cercet. st. gr. I dr. ing. Nicolae DONITA
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: STRUCTURA SI DINAMICA ARBORETELOR DE MOLID DIN ECOSISTEMELE REZERVATIEI GIUMALAU
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

12 decembrie 2012 ing. PRATA M. Mihaela Denisa cas. MUNTEAN
Domeniul:Silvicultura
Inmatriculatala data de 1.10.2007
Forma deinvatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Nicolae BOS
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei dedoctorat: CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA ORTOFOTOPLANURILOR CA BAZA PENTRUINTRODUCEREA CADASTRULUI IN ROMANIA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

12 decembrie 2012 ing. IONITA St. Valentin
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Dumitru Romulus TARZIU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE STATIUNILOR APTE PENTRU CULTURA BRADULUI SI LARICELUI IN ZONA SUBCARPATILOR MOLDOVEI DINTRE BISTRITA SI TROTUS
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

11 decembrie 2012 ing. GABOR M. A. Adrian
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculatla data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Sorin VLASE
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTII LADETERMINAREA RASPUNSULUI DINAMIC AL MOTOARELOR CU RAPORT DE COMPRIMARE VARIABIL
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

8 decembrie 2012 ing. MERA M. D.Mihai Radu
Domeniul: Inginerie electrica
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Radu CAMPEANU
Facultatea: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Titlul tezei de doctorat: OPTIMIZAREA FUNCTIONARII MOTOARELOR ELECTRICE DE MICA PUTERE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. FAUR V. Cezara Vasilica
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Nouras Barbu LUPULESCU
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: MANAGEMENTUL STOCURILOR IN CONDITII DE INCERTITUDINE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. RADU I. Sebastian
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2002
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Alexandru RADU
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND CONCEPTIA SI REALIZAREA UNUI GENERATOR DE PRESIUNE BAZAT PE REZONANTA IN LICHIDE PENTRU PROPULSIA AUTOVEHICULELOR
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. TATU V. Nicoleta Irina
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Catalin ALEXANDRU
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: ANALIZA SI OPTIMIZAREA MECANISMELOR DE ORIENTARE PENTRU SIRURI DE MODULE FOTOVOLTAICE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. STAN V. Luciana Cristiana
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Vladimir MARASCU-KLEIN
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: ROLUL COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE IN MANAGEMENTUL EFICIENT AL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. PAPP A.Sandor
Domeniul: Inginerie electrica
Inmatriculata la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Willibald SZABO
Facultatea: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Titlul tezei de doctorat: OPTIMIZAREA CONTROLULUI AUTOMAT AL PULVERIZARII CATODICE IN PROCESUL DE OBTINERE A STRATURILOR SUBTIRI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. MACAVEIU M. M. Mircea Dragos
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Petre ALEXANDRU
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: GEOMETRII DE ROTI DINTATE SI CAME PLANE PENTRU CASETELE DE DIRECTIE SPECIALE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. PATRAUCEAN A. Aurica
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2007
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Valeriu Norocel NICOLESCU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND SILVOTEHNICA APLICATA IN MOLIDISURILE ARTIFICIALE, PURE SI TINERE PENTRU MARIREA STABILITATII ARBORETELOR LA ACTIUNEA ZAPEZII SI VANTULUI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verval sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

7 decembrie 2012 ing. NEAGOE I. Lavinia Nicoleta
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Vladimir MARASCU-KLEIN
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: EVALUAREA TEHNICO – ECONOMICA SI OPTIMIZAREA COSTURILOR CALITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verval sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

6 decembrie2012 ing. APARASCHIVEI M. Ovidiu
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe SPARCHEZ
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: DETERMINAREA CANTITATIVA A INDICILOR ECOLOGICI FOLOSITI IN BONITAREA STATIUNILOR FORESTIERE MONTANE SI PREMONTANE DE FAGETE (FM1+FD4) DIN MUNTII BARAOLT SI BODOC
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

5 decembrie 2012 ing. MARIN R. I. Andreea Lavinia
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA ENERGETICA A PROCESULUI DE CONSERVARE PRIN USCARE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verval sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

5 decembrie 2012 ing. MARINUC I. Mirela
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Florean RUS
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTII PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SEPARARE A SISTEMELOR ETEROGENE DE TIP SOLID-GAZ IN CAMP CENTRIFUGAL
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verval sustinere .pdf

DECEMBRIE 2012

5 decembrie 2012 ing. CIULICA C. Laura Georgiana
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Florean RUS
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE MARUNTIRE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verval sustinere .pdf