IANUARIE 2018

19 ianuarie 2018 Ioana GHIUȚĂ C. Ioana (căs. POPESCU) - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: Cercetări privind biosinteza nanoparticulelor metalice utilizând microorganisme
Rezumat RO/ Rezumat EN/ CV-uri COMISIE

IANUARIE 2018

19 ianuarie 2018 FAZAKAS E. Barna - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: Obținere și caracterizarea suprafețelor crăițuită cu plasma
Rezumat / CV-uri COMISIE

FEBRUARIE 2018

12 februarie 2018 BRAGĂ I. Cosmin Ion - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe SPÂRCHEZ
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Analiza principalilor factori care influenţează fluxul de dioxid de carbon din sol în făgete de deal din sudul Muscelelor Argeşului
Rezumat / CV-uri COMISIE

MARTIE 2018

16 martie 2018 RADU M. Alexandru Ionuț - CV
Domeniul: Inginerie Mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Corneliu COFARU
Facultatea: Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Studii și cercetări privind evaluarea consecințelor accidentelor de circulație asupra ocupanților autoturismelor
Rezumat / CV-uri COMISIE

MAI 2018

15 mai 2018 DIMA Dragoș Sorin - CV
Domeniul: Inginerie Mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind dezvoltarea unor metode de analiză și reconstrucție a accidentelor rutiere
Rezumat / CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

27 iunie 2018 MUNTEANU Cătălin Cosmin - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind colectarea lemnului cu funiculare în zonele montane
Rezumat/ CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

27 iunie 2018 IONESCU Alexandru Codrin - CV
Domeniul: Matematică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe MUNTEANU
Facultatea: Matematică și informatică
Titlul tezei: Operatori diferențiali pe spații finsler complexe
Rezumat / CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

27 iunie 2018 Szasz (Friedl) Annamaria - CV
Domeniul: Matematică
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe MUNTEANU
Facultatea: Matematică și informatică
Titlul tezei: Structuri geometrice pe spațiul total al unui spațiu finsler complex
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

10 iulie 2018 ARGĂSEALĂ Georgiana - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Ovidiu MOCEANU
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Problematica spațiului în romanul interbelic românesc
Rezumat / CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

15 iunie 2018 Lucian Eugen RAD - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind calculul, testarea și optimizarea constructivă a componentelor din materiale compozite pentru coloana de direcție a autovehiculului
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

10 iulie 2018 BOTEZATU (căs.DRUG) Elena - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Rodica Marie ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Ipostaze ale mimesis-ului în proza anilor '70-'80
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

19 iulie 2018 RADU (căs. TATARUȘ) Diana - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Virgil Podoabă
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Imaginarul copilăriei în romanul românesc
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

12 iulie 2018 IACOB Miruna - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Rodica Maria ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Umorul literar al experienței comuniste
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

20 iulie 2018 ȘTEFAN (TOFAN) Mădălina - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing utilizate în domeniul sanitar
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

20 iulie 2018 István Szilárd HEGEDÜS - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing business to business (B2B)
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

19 iulie 2018 BABII Elena - Alexandrina - CV
Domeniul: Folologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Virgil PODOABĂ și Prof. dr. Petruța Maria COROIU
Facultatea: Facultatea de Litere
Titlul tezei: Contribuții la analiza de text și relația lui cu formatul libretului în creația de operă a compozitorului Anatol Vieru (1926-1998)
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

06 septembrie 2018 ARVĂTESCU Cristian Andrei - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Diagnosticul antenatal al malformațiilor de perete abdominal anterior și herniei diafragmatice congenitale, cu posibila cură chirurgicală postnatală
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 BALTEȘ (PĂTRUȚIU) Elena Loredana - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Promovarea în marketingul online. Studiu de caz pentru companiile de produse software și servicii informatice din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

18 septembrie 2018 BRATU Constantin – Alexandru - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Doina CIOBANU
Facultatea: Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Cercetări și soluții privind intersecțiile drumurilor forestiere cu drumurile naționale folosind tehnologiile GNSS, CAD și FEM
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

13 septembrie 2018 FÂNARU Mihai Cosmin - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing pe piața de bricolaj din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

28 septembrie 2018 HOGEA Mircea Daniel - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Studiu comparativ privind managementul leziunilor traumatice splenice la adulți și copii
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

27 septembrie 2018 KADAR (căs. LAZĂR) Kinga - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Promovarea turismului în zona Centru
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 MANEA Constantin Adrian - CV
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
Facultatea: Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Cercetări privind securitatea datelor în sistemele informatice
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 MELNIC Elena Lidia - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Satisfacția clienților şi sustenabilitatea programului de calitate a produselor şi serviciilor bancare la principalele bănci din Regiunea Centru
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

13 septembrie 2018 MITREA Dan Ionuț - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: CRM - Abordare strategică în marketingul relațional
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 OGÎGĂU-NEAMȚIU Florin - CV
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
Facultatea: Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Cercetări privind securizarea informației în sistemele cloud computing
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

28 septembrie 2018 SCÂRNECIU Vlad Daniel - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Utilizarea grefelor osoase în reconstrucția despicăturilor de creastă alveolară
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

28 septembrie 2018 CANDREA-GRIGORAȘ Aurelian - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind conectivitatea habitatelor pe culoarul Brașov-Comarnic. Amplasarea și construcția ecoductelor, în contextul dezvoltării infrastructurii rutiere
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

10 septembrie 2018 CATANĂ Laura Nicoleta (DAMIAN) - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Silvia Cristina Florica PAȚACHIA
Facultatea: Facultatea de Design de Produs și Mediu
Titlul tezei: Cercetări în domeniul materialelor polimerice antimicrobiene
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

13 septembrie 2018 DAMIAN George Cosmin - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Lorand BALINT
Facultatea: Facultatea de Educație fizică și Sporturi Montane
Titlul tezei: Management strategic și orientări metodologice privind pregătirea echipei de futsal
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

20 septembrie 2018 GÁLL Zsuzsa Szilárda - CV
Domeniul: Știința Sportului și Educației Fizice
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Lorand BALINT
Facultatea: Facultatea de Educație fizică și Sporturi Montane
Titlul tezei: Contribuțiile activităților psihomotrice extracurriculare în ameliorarea comportamantului adaptativ al preșcolarului în tranziția către clasa pregătitoare
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

10 septembrie 2018 Ildikó Renata MUNTEANU (căs. SZÁVA) - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin VLASE
Facultatea: Facultatea de Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind propagarea câmpului termic în structuri metalice pe modele la scară redusă
Rezumat I - Rezumat II - CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

10 septembrie 2018 Cristian Dorin NĂSTAC - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin VLASE
Facultatea: Facultatea de Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Studiul vibrațiilor structurilor cu elemente repetitive utilizate în ingineria civilă (construcții și instalații)
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

27 septembrie 2018 BARABAS Reka (cas. DOMBI) - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politica de personal în mixul de marketing bancar. Studiu de caz la BRD din județul Covasna
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

21 septembrie 2018 ing. Sanda GEAMBAȘU - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. George-Alexandru RADU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind influența biocombustibililor asupra comportamentului ecologic și energetic al motoarelor cu aprindere prin comprimare
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

20 septembrie 2018 ing. Elena-Lăcrămioara TIRON - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel CRIȘAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei: Cercetări asupra efectului unor factori de control al calității depunerilor la galvanizarea termică
Rezumat / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2018

5 octombrie 2018 MIKE Gabriela - CV
Domeniul: Inginerie si management
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Romulus GRUIA
Facultatea: Alimentație și turism
Titlul tezei: Cercetări privind perfecționarea tehnicilor și organizării procesării cartofilor proaspeți destinați industriei alimentare și ospitalității
Rezumat / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2018

12 octombrie 2018 ing. Karim SHALABY - CV_RO / CV_EN
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Simona LACHE
Facultatea: Inginerie mecanica
Titlul tezei: Kinematics and Dynamics of Inverted Tooth Chain Drives based on Analogous Huygens Pendulum Model
Rezumat_RO / Rezumat_EN / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2018

26 octombrie 2018 ing. Doru GROZA - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Cătălin ROȘCA
Facultatea: Inginerie mecanica
Titlul tezei: Echilibrarea dinamică a mecanismelor bielă-manivelă utilizate în sisteme tehnice
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

6 decembrie 2018 ing.VIDREAN Dan - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Ilie POPESCU
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind utlllzarea motoburghielor moderne la executarea gropilor de plantat puieți
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

10 decembrie 2018 ing. MUNTEANU DanielCV
Domeniul: Inginerie electrică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Corneliu Marinescu
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Studiul calității energiei la sistemele energetice cu centrale fotovoltaice
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

18 decembrie 2018 Claudia-Alexandrina DELIUCV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Dan Ioan MINEA
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Cercetări clinice și de laborator asupra disfuncțiilor tiroidiene la pacienții cu boală cerebrovasculară ischemică
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

14 decembrie 2018 Andra-Manuela BOTEZ (căs. BEJINARU-MIHOC)CV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Angela REPANOVICI
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Cercetări teoretice și experimentale asupra dezvoltării sistemelor biometrice
Rezumat_RO / Rezumat_ENG / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

20 decembrie 2018 CLINCIU (GRIGORESCU) SimonaCV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. med. Liliana Rogozea
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Intervențiile de specialitate la asistenții medicali cu sindrom burnout – un standard important al managementului de spital
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

20 decembrie 2018 Nadinne Alexandra ROMANCV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. med. Liliana Rogozea
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Aspecte etice ale profesiei de fizioterapeut în context educațional, profesional și legislativ
Rezumat / CV-uri COMISIE