Titus PRESCURE

Professor
Department of Law
Faculty of Law

Contact: 

Eroilor 25, Brașov, Romania
Building T, Room TI16
Phone/Fax: +372.902.454
E-mail: titus.prescure@unitbv.ro

CV

Research interests:

  • reorganization of legal entities
  • specials civile contracts
  • private internațional law
  • commercial arbitration

Publications (selection):

  • Prescure, T. (2012). Curs de contracte civile - in reglementarea Noului Cod Civil. București: Editura Hamangiu.
  • Prescure, T., &Teodorescu, B. (2017). Despre natura juridică a contractului de administrare dintre o societate comercială și administratorii acesteia. În Revista Romană de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017.
  • Prescure, T., & Spârchez, G. B. (2017). Contractul de voluntariat - o nouă specie contractelor cu titlu gratuit (Volunteer contract - a new species of free service agreements). În Revista ”Curentul Juridic” nr. 4/2017.
  • Matefi, R., & Prescure, T. (2017). Violența economică - viciu de consimțământ la încheierea actelor juridice civile?. În Revista Universul Juridic nr. 11/2017.
  • Matefi, R., & Prescure, T. (2017). Some considerations regarding the general legal status of the nullity of the legal act în the light of the new Civil Code. În Revista ”Law Review”, volumul VII, decembrie 2017.