Alte servicii

Multimedia

 • Printare: 0,50 lei/pag. A4
 • Scanare: 0,50 lei/pag. A4
 • Inscripționare CD/DVD: 3 lei/buc.
 • Fotocopii: 0,10 lei/pag.
 
Achiziție de publicații, la cerere

Achiziția de publicații se face la solicitarea cadrelor didactice, doctoranzilor, cercetătorilor și studenților din Universitate, prin intermediul serviciului Achiziția, Evidența și Prelucrarea documentelor din Bibliotecă. Click aici pentru mai multe detalii

 

Acreditare programe de studii

Pentru furnizarea rapoartelor privind acoperirea cu material bibliografic, existent în fondul de publicații al Bibliotecii Universității Transilvania din Braşov, necesare acreditării unor programe de studii din cadrul domeniilor de licență/masterat/doctorat din Universitate, procedura este următoarea:

1. se transmite în scris, prin e-mail, o cerere, specificându-se:

 • disciplinele incluse în programul de studii care urmează a fi acreditat;
 • tipurile de documente (cărți, reviste, documente pe suport electronic, partituri muzicale etc.);
 • intervalul de timp pentru care se doreşte întocmirea raportului (ex. ultimii 5 ani, intervalul 2011-2013 etc.);
 • formatul în care se doreşte a fi transmise datele raportului (ex. numai date numerice, date numerice însoțite de descrierile bibliografice ale documentelor);
 • numărul de telefon sau adresa de e-mail la care pot fi contactate persoanele caresolicită raportul (pentru eventuale clarificări);

2. cererea este transmisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de eliberarea raportului privind acoperirea cu material bibliografic.

 

Împrumut interbibliotecar

Utilizatorii pot solicita împrumut de la alte biblioteci. Se pot împrumuta maximum trei cărți/reviste. Taxa este de 5 lei/publicație îmrpumutată + taxe poștale.
Solicitați împrumut interbibliotecar, printr-un email, la adresa cflorea@unitbv.ro.
În email trebuie să specificați: Numele, prenumele, calitatea (student, doctorand, cadru didactic), telefonul, instituția/facultatea, titlul cărții, autorul, editura, anul apariției și codul ISBN.

 

Traduceri

La Biblioteca Universității Transilvania din Brașov se pot solicita:

• Traduceri autorizate (diplome, certificate, contracte sau alte acte)
• Traduceri de texte științifice (din domeniul tehnic, juridic, economic, forestier, medical, literar etc.)

Tarife (fără TVA):

 • 12 lei/pagină (2.000 de semne) – grad scăzut de dificultate
 • 16 lei/pagină (2.000 de semne) – grad ridicat de dificultate
 • 20 lei/pagină (2.000 de semne) – în regim de urgență

 

Referințe prin email

Acest serviciu dă utilizatorilor posibilitatea de a adresa bibliotecii cereri simple de informare.

Tipul de solicitare la care se oferă răspuns:

 • Informații cu caracter general despre Biblioteca Universitatii Transilvania din Braşov (servicii, orar, condiții de acces, stuctură, date de contact)
 • Informații despre colecțiile bibliotecii
 • Informații generale privind bazele de date la care biblioteca oferă acces.

Cererea va include datele de indentificare: numele şi prenumele, telefonul, calitate (student, doctorand, cadru didactic), instituția/facultatea, localitatea şi solicitarea.

Răspunsul va fi expediat într-un interval de timp care variază în funcție de complexitatea cererii.

Cererile de informare se vor face la adresa biblioteca@unitbv.ro.