Adrian DĂNILĂ

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Adrian TRIFAN

Conferențiar universitar
Departamentul: Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Alexis DAJ

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Alina ITU

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Alina TURCULEȚ

Asistent universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea ersonalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, Romania
Corp K, sala TI14
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: alina.turculet@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • Stiluri educaționale
 • Metodologia mixtă de cercetare
 • Identitate culturală și interculturală

Publicații (selecție)

 • Turculeț, A. (2018). Do we teach the way we learn? A case study regarding teaching styles in primary school education. Journal Plus Education, vol. XXI, Special Issue, pp. 390-393.
 • Turculeț, A. (2018). The cultural influences in the communicative styles of primary school teachers in Romania. Brașov: Editura Academiei Forțelor Aeriene.
 • Turculeț, A. (2018). The politeness strategies in educational communities. Bologna: Editografica.
Ana ISPAS

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, Turism Servicii şi Afaceri Internaționale
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Ana-Maria CAZAN

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Anca ARMĂŞELU

Asistent universitar, doctor în fizică
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Anca MADAR

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Attila BOER

Conferențiar universitar 
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Citește mai mult
Aurel Ion CLINCIU

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregăritea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala TI3
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: aclinciu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • evaluarea aptitudinilor și a personalității
 • metodologia cercetării psihopedagogice
 • conciliere clinică și ghidare vocațională

Publicații (selecție)

 • Clinciu, A.I. (2016). Gata pentru școală. Bateria de evaluare a copilului preșcolar. Manual tehnic. TestCentral, D&D Consultants Grup. Cluj-Napoca Sinapsis Publishing Projects.
 • Clinciu, A.I. (2012). BML: Bateria memoriei de lucru. Cluj-Napoca: Sinapsis Publishing Projects ISBN 978-606-93196-1-1.
 • Iliescu, D., Ilie, A., Ispas, D., Dobrean, A., Clinciu, A.I. (2016). Sex differences in intelligence: A multi-measure approach using nationally representative samples for Romania. Intelligence, 58, pp. 54-61, doi.org/10.1016/j.intell.2016.06.007
 • Ives, B., Alamă, M., Mosora, C., Mosora, M., Grosu-Rădulescu, L., Clinciu, A.I., Cazan, A.-M., Bădescu, G., Tufiș, C., Diaconu, M., Duțu, A. (2016). Patterns and predictors of academic dishonesty in Romanian university students. Higher Education, 74(5), pp. 815-831. doi.org/10.1007/s1073
 • Clinciu, A.I. (2015). School achievement, personality and interests at gymnasium and college levels. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 187, pp. 364-368. doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.068
Bogdan POPA

profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Camelia TRUȚA

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Catalin MAICAN

Conferențiar universitar
Departamentul: Management și Informatică Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Cornelia COCAN

Lector universitar doctor
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Cornelia LAZĂR

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Daciana LUPU

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Dan FLOROIAN

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Dan NICULA

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Daniela POPA

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Daniela PORUMBU

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Daniela-Veronica NECȘOI

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala TII9 8
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: danielanecsoi@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • Management educațional
 • Teoria și metodologia instruirii
 • Pedagogia familiei

Publicații (selecție):

 • Norel, M., Necșoi, D., V. (2017). Gender and age differences in occupational stress and burnout in the academic field. Polish Journal of Continuing Education, 1(96)/2017, 122 – 130
 • Necşoi D. (2015). Team and team management in Journal Plus Education, Vol. XII, no.1 (2015), (ISSN 1842 – 077X, E-ISSN (online) 317 – 328)
 • Necşoi D. (2014). Home learning environment as a predictor of preschool children’s achievement in Journal Plus Education, Vol. Special Issue (2014), (ISSN 1842 – 077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151)
 • Porumbu, D., Necşoi D. (2013). Relationship between Parental Involvement/ Attitude and Children’s School Achievements, in Procedia - Social and Behavioral Sciences 76 (2013), 706 – 710
 • Necşoi, D. (2011). Predictori ai stresului ocupațional în mediul academic, Braşov: Editura Universității Transilvania din Braşov.
Doina USACI

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Elena BALINT

Profesor universitar
Departamentul de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ
Facultatea de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE

Citește mai mult
Elena Camelia MUȘAT

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
Elena COCORADĂ

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Elena HELEREA

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.dr.ing.
Departamentul Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică şi Stiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Eugen IORDACHE

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări forestiere, Amenajarea pădurilor și  Măsuratori terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere

Citește mai mult
Florin DINULICĂ

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Florin SANDU

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie de Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Gabriel BRĂTUCU

Profesor universitar
Departamentul: Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Gheorghe PANA

Conferențiar universitar dr.ing.
Departamentul Electronică și Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Gheorghe TUDORAN

Lector universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Ioana ŞTEFAN

Asistent universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
Ioana TOPALĂ

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Ion BARBU

Conferențiar universitar
Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu
Facultatea Design de Produs şi Mediu

Citește mai mult
Ion VIȘA

Profesor universitar
Departamentul Design de produs, mecatronica şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu
Membru titular Academia de Stiinte Tehnice din Romania- ASTR

Citește mai mult
Iosif VOROVENCII

Profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor Și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Lavinia DOVLEAC

Cercetător științific grad 3
Departamentul: Marketing Turism Servicii si Afaceri Internaționale
Facultatea: Știinte Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Lia Elena ACIU

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Lidia GURĂU

Conferenţiar universitar
Departamentul de Prelucrare a lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Ingineria lemnului

Citește mai mult
Lidia MÂNDRU

Lector universitar
Departamentul de Management și Informatică Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Liviu PERNIU

Conferentiar universitar
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
Facultatea Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

Citește mai mult
Lorand BALINT

Profesor universitar
Departamentul de Educație Fizică și Motricitate Specială
Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane

Citește mai mult
Luminița BAROTE

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Mariela PAVALACHE-ILIE

Profesor universitar
Departamentul Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea Psihologie și științele educației

Contact:

Str. N. Bălcescu, nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala KI 8
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: mariela.pavalache@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • psihologie organizațioanlă,
 • psihologie environmentală,
 • psihologie pozitivă

Publicații

 • Pavalache-Ilie, M., & Cazan, A.-M. (2018). Personality correlates of pro-environmental attitudes. International Journal of Environmental Health Research, 28(1), 71-78. Doi:10.1080/09603123.2018.1429576
 • Pavalache-Ilie, M., & Rioux, L. (2014). Subjective age during academic training-A study on a Romanian student population (L’âge subjectif en contexte de formation. Étude auprès d’une population estudiantine roumaine). Pratiques psychologiques, 20(2), 111-123, doi:10.1016/j.prps.2014.04.003
 • Pavalache-Ilie, M., & Rioux, L. (2017). Adaptation and Validation of the Inventory of Everyday Hassles of Students in Romanian. Current Psychology, 1-18, doi:10.1007/s12144-016-9548-6
 • Pavalache-Ilie, M. (2015). Appropriation of space and well-being of institutionalized elderly people. Journal Plus Education, Vol. XII A - Special Issue, 201-206.
 • Pavalache-Ilie, M., & Rioux, L. (2014). Organizational Resiliency and attachment in the workplace. In S. Ionescu, M. Tomita, S. Cace, (Edit.) The 2nd World Congress on Resilience / From Person to Society. Location: Timisoara, Romania, May 08-10, 2014, 817-821. Bologna: MEDIMOND SRL.
Marina Viorela MARCU

Conferențiar universitar
Departamentul de Silvicultură, Exploatări Forestiere,
Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Marius VOLMER

Conferentiar Dr.
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Mihaela VOINEA

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Mihai Daniel NIȚĂ

Conferențiar universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Mihai ROMANCA

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.univ.dr.ing.
Departamentul Electronică şi Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Mihail-Ioan POP

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Nicolae BOIAN

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului
Facultatea de Alimentație și Turism

Citește mai mult
Nicolae MARINESCU

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Oana Alina BOTA

Lector doctor univeristar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultateade Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Ramona HENTER

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Ramona LAPTEȘ

Lector universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Răzvan V. CÂMPU

Conferențiar universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Sorina BOTIȘ

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Stelian Alexandru BORZ

Profesor universitar
Departamentul de Exploatări forestiere, Amenajarea pădurilor și Măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere

Contact:

Str. Șirul Beethoven nr. 1, Brașov, România
Corp S, sala S4
Tel.: +40 742 042 455
E-mail: stelian.borz@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • Operații forestiere
 • Sisteme tehnice de exploatare a lemnului
 • Biomasă pentru utilizare energetică

Publicații (selecție):

 • Borz SA, Talagai N, Cheța M, Gavilanes Montoya AV, Castillo Vizuete DD (2018). Automating data collection in motor-manual time and motion studies implemented in a willow short rotation coppice. Bioresources 13(2): 3236-3249.
 • Moskalik T, Borz SA, Dvorak J, Ferencik M, Glushkov S, Muiste P, Lazdins A, Styranivsky O (2017). Timber harvesting methods in Eastern European countries: a review. Croatian Journal of Forest Engineering 38(2): 231-241.
 • Apăfăian AI, Proto AR, Borz SA (2017). Performance of a mid-sized harvester-forwarder system in integrated harvesting of sawmill, pulpwood and firewood. Annals of Forest Research 60 (2): 227-241.
 • Borz SA, Ignea G, Popa B, Spârchez G, Iordache E (2015). Estimating time consumption and productivity of round wood skidding in group shelterwood system - a case study in a broadleaved mixed stand located in reduced accessibility conditions. Croatian Journal of Forest Engineering 36(1): 137-146.
 • Borz SA, Ignea G, Vasilescu MM (2015). Small gains in wood recovery rate when disobeying the recommended motor-manual tree felling procedures: another reason to use the proper technical prescriptions. Bioresources 9(4): 6938-6949.
Tiberiu FORIS

Prof. dr. ec. ing. Tiberiu FORIS
Departamentul Management și Informatică Economică
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Titus SUCIU

Lector universitar
Departamentul de finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Toader PĂLĂȘAN

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult