ACIU Lia Elena

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
ARMĂŞELU Anca

Asistent universitar, doctor în fizică
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
BĂLĂȘESCU Marius

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, turism- servicii și afaceri internaționale
Facultatea de Știinte economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
BALINT Elena

Profesor universitar
Departamentul de Educație fizică și motricitate specială
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Citește mai mult
BALINT Lorand

Profesor universitar
Departamentul de Educație fizică și motricitate specială
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Citește mai mult
BARBU Ion

Conferențiar universitar
Departamentul Design de produs, mecatronică şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu

Citește mai mult
BAROTE Luminița

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
BAZGAN Marius

Lector universitar
Departamentul pentru Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
BOER Attila

Conferențiar universitar 
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Citește mai mult
BOIAN Nicolae

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și managementul alimentației și turismului
Facultatea de Alimentație și turism

Citește mai mult
BOTA Oana Alina

Lector doctor univeristar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
BOTIȘ Sorina

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
BRĂTUCU Gabriel

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism-servicii și afaceri internaționale
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
CAZAN Ana-Maria

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
COCIAȘ Tiberiu

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
COCORADĂ Elena

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
COMAN Simona

Șef lucr. dr. ing.
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
DĂNILĂ Adrian

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
DINULICĂ Florin

Profesor universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
DOVLEAC Lavinia

Conferențiar universitar
Departamentul de Management și informatică economică
Facultatea de Știinte economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
DRUMEA Cristina

Conferențiar universitar
Departamentul Finante, Contabilitate si Teorie Economica
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
FLOROIAN Dan

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
FORIS Tiberiu

Profesor universitar
Departamentul Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
HELEREA Elena

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.dr.ing.
Departamentul Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică şi Stiința Calculatoarelor

Citește mai mult
HENTER Ramona

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
IORDACHE Eugen

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsuratori terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
ISPAS Ana

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism servicii şi afaceri internaționale
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Citește mai mult
ITU Alina

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
LAPTEȘ Ramona

Lector universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
LAZĂR Cornelia

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
LUPU Daciana

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
LUPU Nicoleta

Lector doctor universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
MACESANU Gigel

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
MADAR Anca

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MAICAN Catalin

Conferențiar universitar
Departamentul: Management și Informatică Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MÂNDRU Lidia

Lector universitar
Departamentul de Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
MARCU Marina Viorela

Conferențiar universitar
Departamentul de Silvicultură, exploatări forestiere,
Amenajarea Pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
MARINESCU Nicolae

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MUȘAT Elena Camelia

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
NICULA Dan

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
NIȚĂ Mihai Daniel

Profesor universitar
Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere

Citește mai mult
PERNIU Liviu

Conferentiar universitar
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
Facultatea Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

Citește mai mult
POP Mihail-Ioan

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
POPA Bogdan

profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
POPA Daniela

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
PORUMBU Daniela

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
ȘIȚOIU Andreea

Asistent universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
SUCIU Titus

Conferențiar universitar
Departamentul de finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
TESCAȘIU Bianca

Profesor universitar
Departamentul Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TOPALĂ Ioana

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
TRIFAN Adrian

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TRUȚA Camelia

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
TUDORAN Gheorghe

Șef lucrări
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
TURCULEȚ Alina

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
USACI Doina

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
VOINEA Mihaela

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
VOLMER Marius

Conferentiar Dr.
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
VOROVENCII Iosif

Profesor universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor si măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult