ACIU Lia Elena

Conferențiar 
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
ARMĂŞELU Anca

Asistent universitar doctor
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
BEDELEAN Bogdan

Șef lucrări
Departamentul de Prelucrarea lemnului și designul produselor finite din lemn
Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului

Citește mai mult
BEZERGHEANU Adrian

Cercetător științific, gr. III
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
BOTIȘ Sorina

Conferențiar
Departamentul de Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
COMAN Simona

Conferențiar 
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
CREȚU Nicolae

Conferențiar 
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
DINULICĂ Florin

Profesor 
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
FILIP Ovidiu

Șef de lucrări 
Departamentul de Inginerie si Management Industrial
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Citește mai mult
GHIȚĂ Dana E

Șef lucrări dr. ing. 
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
GURĂU Lidia

Profesor
Departamentul de Prelucrare a lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
IORDACHE Eugen

Conferențiar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsuratori terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
ISPAS Ana

Profesor
Departamentul de Marketing, turism servicii şi afaceri internaționale
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Citește mai mult
ISPAS Mihai

Profesor 
Departamentul de Prelucrarea lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
ITU Alina

Conferențiar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
MACESANU Gigel

Conferențiar 
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
MADAR Anca

Profesor dr.
Departamentul de Marketing, Turism Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MARCU Marina Viorela

Conferențiar 
Departamentul de Silvicultură, exploatări forestiere,
Amenajarea Pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
MUȘAT Elena Camelia

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
OLĂRESCU Alin

Conferențiar dr. ing.
Departamentul Prelucrarea lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
POP Mihail-Ioan

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
POPA Bogdan

Profesor 
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
POROJAN Mihaela

Șef lucrări 
Departamentul de Prelucrarea lemnului și designul produselorelor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult
SERBAN Ioan

Profesor  
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
SUCIU Titus

Conferențiar 
Departamentul de finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
TRIFAN Adrian

Profesor 
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TUDORAN Gheorghe

Șef lucrări
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
VIȘA Ion

Profesor 
Departamentul Design de produs, mecatronica şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu
Membru titular Academia de Stiinte Tehnice din Romania- ASTR

Citește mai mult
VOLMER Marius

Conferentiar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
VOROVENCII Iosif

Profesor 
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor si măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
ZELENIUC Octavia

Conferențiar dr. ing.
Departamentul Prelucrarea lemnului și designul produselor din lemn
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Citește mai mult