UNITA - Universitas Montium

UNITA adună laolaltă 12 universități comprehensive, din 7 țări europene și reunește 250.000 de studenți și 21.000 de angajați. Alianța UNITA cuprinde instituții de învățământ superior aflate în regiuni montane, unde se vorbesc limbi romanice. 

Alianța UNITA, prin statutul său, își propune să contribuie la progresul educațional, științific și cultural al fiecărei regiuni membre, promovând dezvoltarea lor durabilă, consolidând ecosistemele locale de inovare și susținând tranziția lor către o economie bazată pe cunoaștere, în timp ce promovăm integrarea europeană în interiorul lor și dincolo de ele.

În mai puțin de 10 ani de acum înainte, studenții noștri vor putea alege trasee de studiu personalizate, multilingve și internaționale dintr-o ofertă bogată de învățare. Studenții, personalul academic și administrativ vor beneficia de oportunități de mobilitate fluentă în cadrul alianței, inclusiv experiențe în mediul rural. Instituțiile noastre vor funcționa ca incubatoare de inovare, mulându-se ambițiilor Agendei Europene de Inovare și a Agendei Competențelor.

Obiective cheie ale Alianței UNITA:
  • Dezvoltarea unui model pentru o universitate europeană instituționalizată prin strategii pe termen lung pentru o guvernanță eficientă și inclusivă 
  • Construirea comunităților de studenți, profesori, cercetători și personal prin politici care facilitează resursele umane, intercomprehensiunea între limbile romanice, mobilitatea și promovarea modului de viață european 
  • Dezvoltarea unei largi varietăți de trasee de studiu personalizate, multilingvistice și internaționale 
  • Incubarea inovării prin implicare teritorială 
  • Asigurarea diseminării, sustenabilității financiare, rezilienței verzi, impactului și a vizibilității globale

 

Mai multe detalii despre UNITA Universitas Montium se găsesc pe site-ul UNITA

 

Universitățile membre ale Alianței UNITA

UBI     UZ     UPDPLA        USMB      UTO      UVT                   

UNITBV 1       UBRE    poligarda                   upna    hesso                chernivtsi