Cum pot împrumuta cărți?

Pentru a avea acces la cărțile Bibliotecii Universitare trebuie să-ți faci un permis – dacă ești student sau angajat al UniTBv – sau un abonament de acces – dacă provii din mediul extern universității.

Toți studenții și angajații Universității Transilvania din Brașov au acces gratuit la Bibliotecă.

Beneficiază de acces gratuit la consultarea tuturor publicațiilor în sala de lectură și următoarele categorii: studenții și cadrele didactice ale altor universități din țarămedicii rezidenți absolvenți ai UNITBVpersonalul pensionat al UNITBV, persoanele care au făcut donații valoroase bibliotecii


Permisul se realizează pe loc, la sediul Bibliotecii (etajul II). Nu ai nevoie decât de cartea de identitate și de carnetul de student/legitimația de serviciu.
Persoanele care sunt din mediul extern Universității Transilvania din Brașov au nevoie de un abonament care se realizează pe loc, la sediul Bibliotecii (etajul II), pe baza cărții de identitate.

Tarife pentru eliberarea abonamentului:

• Abonament pentru o zi (permite accesul doar la sala de lectură): 3 lei
• Abonament pentru 3 luni (permite accesul doar la sala de lectură): 12 lei
• Abonament pentru 6 luni (permite accesul la sala de lectură și împrumutul publicațiilor la domiciliu): 18 lei
• Abonament pentru un an (permite accesul la sala de lectură și împrumutul publicațiilor la domiciliu): 30 lei

*persoanele cu dizabilități, pe baza unui certificat de încadrare în grad de handicap şi a copiei după actul de identitate, beneficiază de gratuitate.

1 9 Medium

 

Penalizări:

Pentru nerestituirea la timp a publicațiilor: 0,50 lei/zi/publicație
Permis pierdut (la lichidare): 3 lei
Cărți pierdute: sume aplicate gradual
Permis duplicat: 15 lei