Regulament de organizare şi funcționare al sălii cu acces direct la colecții

Persoanele care doresc să consulte fondul de publicații o pot face pe bază de permis de bibliotecă sau abonament eliberat, contra cost, pe perioada determinată;
Utilizatorii sunt admişi în limita locurilor existente în sală;
Utilizatorii au obligația de a semna un angajament prin care se obligă să respecte legislația de bibliotecă şi Regulamentul intern de funcționare în vigoare.
Publicațiile nu se împrumută la domiciliu.

  • acces la toate tipurile de publicațiile
  • consultarea simultană a maximum trei publicații;
  • obținerea de îndrumări metodologice și informări bibliografice;
  • consultarea bazei de date on-line a bibliotecii în scopul cunoaşterii fondului documentar;
  • rezervarea publicațiilor indisponibile în momentul solicitării și înscrierea pe listele de aşteptare;
  • solicitarea publicațiilor din depozitul fondului de împrumut sau depozitele fondurilor cu circulație redusă;
  • solicitarea publicațiilor din fondul altor biblioteci, prin împrumut interbibliotecar, la cerere;
  • acces la serviciile cu plată;
  • în funcție de problemele apărute în activitatea în săla cu acces direct la colecții, utilizatorii pot prezenta conducerii bibliotecii reclamații sau propuneri.

• utilizarea garderobei (obiectele de valoare vor fi păstrate de utilizatori; Biblioteca nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate în spațiile bibliotecii);
• prezentarea permisului de bibliotecă sau a abonamentului, la intrarea în sală;
• anunțarea pierderii permisului;
• accesarea catalogului online al bibliotecii pentru a identifica publicațiile care urmează a fi consultate şi pentru a evita blocarea spațiilor din fața rafturilor, reducând în acest fel timpul de căutare;
• utilizatorii au obligația de a cere permisiunea custodelui pentru introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul bibliotecii;
• verificarea stării fizice a documentelor şi semnalarea eventualelor deteriorări (copertă deteriorată, pagini lipsă sau rupte, sublinieri etc.);
• protejarea publicațiilor consultate, consultarea conținutului informațional fără a produce deteriorări prin însemnări sau sublinieri pe pagină, ruperea foilor sau decuparea figurilor etc.
• predarea publicațiilor consultate custodelui de sală sau aşezarea lor în locuri special amenajate pentru a fi intercalate la raft numai de către personalul specializat al bibliotecii;
• respectarea ordinii, disciplinei și liniștii.

1. fumatul în incinta bibliotecii şi a spațiilor aferente;
2. accesul cu paltoane, pardesie, genți, mape etc.;
3. ieşirea din sală cu publicațiile bibliotecii;
4. conversațiile, plimbările printre mese, lăsarea hârtiilor pe mese etc.;
5. utilizarea telefonului mobil în incinta bibliotecii;
6. folosirea internetului în alte scopuri decât cele documentare.

1. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea publicațiilor se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o suma echivalentă cu de 1-5 ori prețul astfel calculat. (Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, art. 67 alin. 2)
2. Sustragerea publicațiilor constituie infracțiune şi se pedepseşte în baza procedurii interne, conform legii în vigoare.
3. Pentru nerestituirea la termen a publicațiilor împrumutate de către utilizatori se percepe o penalizare de maximum 15 lei/publicație/lună, aplicată gradual cu 0,5 lei/publicație/zi.
4. Dacă penalizarea este achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la termenul de împrumut, utilizatorul îşi păstrează dreptul de împrumut.
5. Dacă se depăşeşte termenul de penalizare de 30 de zile, utilizatorul este obligat să achite valoarea penalizării şi își pierde dreptul de împrumut pe o perioadă de minimum 15 zile calendaristice.
6. Pentru a preveni aplicarea penalizărilor pentru nerestituirea la termen a publicațiilor împrumutate, utilizatorii sunt rugați să consulte modulul UTILIZATOR din OPAC pentru verificarea termenului de împrumut. Menționăm că, în acest modul, utilizatorul poate prelungi în mod automat termenul de împrumut al publicațiilor.
7. Pentru a putea fi anunțați din timp asupra termenului de împrumut, utilizatorii sunt rugați să își transmită adresele personale de e-mail, pe adresa de e-mail: biblioteca@unitbv.ro 

Consiliul științific