ALEGERI CONSILIU SDI MANDATUL 2021-2026

În conformitate cu Metodologia privind alegerea membrilor Consiuliului Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI), aprobată în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 26.05.2021 (https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/doctorat-postdoctorat/metodologii-rapoarte/Metodologia_alegeri_membri_C-SDI_26.05.2021.pdf), se organizează alegeri la termen pentru cele 8 poziții de conducători de doctorat titulari (6 din domeniile inginerești și 2 din domeniile ne-inginerești) și 4 poziții studenți doctoranzi în stagiu (3 din domeniile inginerești și 1 din domeniile ne-inginerești), pentru mandatul 2021 - 2026.

Citește mai mult
Alegeri CSUD mandatul 2020-2024

În conformitate cu Metodologia privind alegerea și desemnarea membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), aprobată în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 21.11.2018, se organizează alegeri pentru pozițiile disponibile de reprezentanți în CSUD ai conducătorilor de doctorat titulari (2 poziții) și studenților-doctoranzi (1 poziție), pentru mandatul 2020 - 2024.

Citește mai mult