Alegeri CSUD mandatul 2020-2024

În conformitate cu Metodologia privind alegerea și desemnarea membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), aprobată în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 21.11.2018, se organizează alegeri pentru pozițiile disponibile de reprezentanți în CSUD ai conducătorilor de doctorat titulari (2 poziții) și studenților-doctoranzi (1 poziție), pentru mandatul 2020 - 2024.

Citește mai mult
Alegeri parțiale

Comisia II de evaluare internă a dosarelor de abilitare - Domeniile fundamentale: matematică, științele naturii, știinte biologice și biomedicale, științe sociale, știinte umaniste și arte, știinta sportului și educației fizice

Citește mai mult