ALEGERI CONSILIU SDI MANDATUL 2021-2026

În conformitate cu Metodologia privind alegerea membrilor Consiuliului Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI), aprobată în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 26.05.2021 (https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/doctorat-postdoctorat/metodologii-rapoarte/Metodologia_alegeri_membri_C-SDI_26.05.2021.pdf), se organizează alegeri la termen pentru cele 8 poziții de conducători de doctorat titulari (6 din domeniile inginerești și 2 din domeniile ne-inginerești) și 4 poziții studenți doctoranzi în stagiu (3 din domeniile inginerești și 1 din domeniile ne-inginerești), pentru mandatul 2021 - 2026.

Conducătorii de doctorat membri ai C-SDI trebuie să fie cadre didactice titulare în cadrul UniTBv și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate. Alegerea reprezentanților în C-SDI ai conducătorilor de doctorat titulari se face prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat titulari din SDI.

Studenții doctoranzi membri ai C-SDI sunt aleși prin votul universal, direct, secret şi egal al studenților-doctoranzi în stagiu din SDI.

Conform metodologiei (Art. 2.4), se limiteaza la 1 (unu) numarul de reprezentanti (dupa caz, conducatori de doctorat, respectiv studenti[1]doctoranzi) pe care un domeniu de doctorat (din cele acreditate in IOSUD-UniTBv) îl poate avea in C-SDI.

Listele cu conducătorii de doctorat titulari și respectiv studenții-doctoranzi în stagiu, actualizate la data declanșării alegerilor, pot fi consultate pe intranet (https://intranet.unitbv.ro/Cercetare/Scoala-Doctorala-Interdisciplinara/Doctorat).

Depunerea candidaturilor se face prin autopropunere (scrisoare / mesaj de intenție), însoțită de curriculum vitae (fără date cu caracter personal) și declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare (doar pentru conducătorii de doctorat). Documentele specificate pot fi depuse în format letric la sediul SDI sau transmise în format electronic pe adresele director-sdi@unitbv.ro (pentru conducătorii de doctorat), respectiv secretariat-sdi@unitbv.ro (pentru studenții-doctoranzi).

În scrisoarea / email-ul de înregistrare a candidaturii, candidații vor menționa că sunt de acord cu procesarea datelor și postarea pe site-ul SDI a CV-urilor în scopul organizării alegerilor la termen pentru Consiliul SDI.

I. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT TITULARI (8 POZIȚII)

Calendar alegeri conducători

Comisie electorală:

 

Candidați înscriși:

A. Domenii inginerești (6 poziții)

 • 1. Prof. dr. ing. CÂMPU Vasile Răzvan – Silvicultură – Vizualizează CV
 • 2. Prof. dr. ing. COTFAS Petru – Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – Vizualizează CV
 • 3. Prof. dr. ing. LACHE Simona – Inginerie mecanică – Vizualizează CV
 • 4. Prof. dr. ing. MORARIU Cristin-Olimpiu – Inginerie industrială – Vizualizează CV
 • 5. Prof. dr. ing. REPANOVICI Angela – Inginerie și management – Vizualizează CV
 • 6. Prof. dr. ing. ROȘCA Ioan Călin – Inginerie mecanică – Vizualizează CV
 • 7. Prof. dr. ing. ȚIEREAN Mircea Horia – Ingineria materialelor – Vizualizează CV

 

B. Domenii ne-inginerești (2 poziții)

Model buletin de vot

Rezultate alegeri tur I 

 

II. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR-DOCTORANZI (4 POZIȚII)

Calendar alegeri doctoranzi

Comisie electorală:

 

Candidați înscriși:

A. Domenii inginerești (3 poziții)

 • 1. ANDIA PRADO Hank Steve - Ingineria materialelor – Vizualizează CV
 • 2. JITARAŞU Octavian – Inginerie mecanică – Vizualizează CV
 • 3. PATROLEA Alexandru Constantin – Inginerie mecanică – Vizualizează CV
 • 4. PETRAȘCU (LUNGU) Antonela Cristina – Inginerie forestieră – Vizualizează CV
 • 5. POPA Ştefan – Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – Vizualizează CV
 • 6. RUȘANU Oana-Andreea – Inginerie mecanică – Vizualizează CV
 • 7. TULICĂ Alexandru -Constantin – Inginerie mecanică – Vizualizează CV

 

B. Domenii ne-inginerești (1 poziții)

Model buletin de vot

Rezultate alegeri  tur I 

Rezultate alegeri tur II