Burse

I. Burse pentru stagii de cercetare în străinătate

În Universitatea Transilvania din Braşov, bursele pentru efectuarea de stagii de studii universitare se acordă în vederea susținerii mobilităților internaționale efectuate de către studenții-doctoranzi înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare (de la bugetul de stat sau cu taxă).

Având ca bază strategia universitații de intensificare a cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice, stagiile de studii doctorale vizează stimularea mobilității internaționale a studenților-doctoranzi cu frecvență pentru efectuarea de studii teoretice şi experimentale în concordanță cu tema programului de doctorat şi facilitarea integrării în cadrul echipelor internaționale de cercetare.

II. Burse de studiu destinate studenților-doctoranzi (2018 & 2019)

Bursele se acordă pe bază de competiție, fiind alocată câte o bursă pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul IOSUD-UTBv. Sunt eligibili să participe la competiție studenții-doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2018-2019, indiferent de forma de învățământ și regimul de finanțare, care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8.50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență). Studenții-doctoranzi care beneficiază de bursă de la bugetul de stat vor continua să primească în paralel această bursă la valoarea integrală, pe perioada și în condițiile în care este îndreptățit să o primească.
Bursa UTBv, în cuantum lunar de 2000 lei, se acordă începând cu data la care s-a făcut înmatricularea, până la finalizarea stagiului normal de doctorat (3 ani, respectiv 4 ani la domeniul Medicină). Consultă instrucțiunile privind acordarea bursei de studiu pentru studenții-doctoranzi

În anul universitar 2020-2021 nu se organizează competiție pentru acordarea de burse din venituri proprii.

Instrucțiuni specifice & rezultate

Rezultate competiția 2016-2017

Rezultate competiția 2017-2018