DECEMBRIE 2013

20 decembrie 2013 ing. ec. CIRCO I. G. Jeanina cas. STANCU
Domeniul: Inginerie si management
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Nouras Barbu LUPULESCU
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: INSTRUMENTE LOGISTICE DE MANAGEMENT UTILIZATE CA SUPORT IN INGINERIA INDUSTRIALA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

18 decembrie 2013 ing. PERSU C. Viorel
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculat la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Ion POPESCU
Facultatea: Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA SI MENTENANTA SISTEMELOR MECANICE DIN CENTRALELE TERMOELECTRICE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

17 decembrie 2013 ing. SILAGHI I. Diana Maria
Domeniul:Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducatori stiintifici: Cercet. st. gr. I, dr. ing. Ovidiu BADEA
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND STAREA ECOSISTEMELOR FORESTIERE DIN PARCUL NATIONAL RETEZAT AFLATE SUB ACTIUNEA POLUARII ATMOSFERICE SI A UNOR FACTORI DE STRES
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

16 decembrie 2013 ing. CIUVAT F. Alexandru Liviu
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducatori stiintifici: Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: PRODUCTIA DE BIOMASA SI STOCAREA CARBONULUI IN ARBORETELE TINERE DE SALCAM (ROBINIA PSEUDOACACIA L.) DIN SUDUL ROMANIEI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

16 decembrie 2013 ing. CIOBANU O. Anca
Domeniul: Inginerie electrica
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Elena HELEREA
Facultatea: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTII PRIVIND DIAGNOZA DEFECTELOR LA MOTOARELE ELECTRICE ASINCRONE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

14 decembrie 2013 DREGHICIU N. Claudia cas. ZAHA
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculata la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Lucia Georgeta DUMITRESCU
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: MATERIALE ECOLOGICE UTILIZATE CA BIOFERTILIZATORI SI ADSORBANTI AI METALELOR GRELE DIN APELE UZATE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. MITU S. Leonard Gabriel
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducatori stiintifici: prof. univ. dr. ing. Ileana Constanta ROSCA; Prof. univ. dr. Ferandiz Bou SANTIAGO
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: METODE SI MIJLOACE DE ANALIZA A COMPORTAMENTULUI MATERIALELOR DIN STRUCTURA BIOSISTEMELOR
https://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.NI_Dual?p_cua=tesis
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. BADEA I. Milian
Domeniul: Calculatoare si tehnologia informatiei
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU
Facultatea: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND SISTEME DE COMUTARE SI POZITIONARE PENTRU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. SAPARIUC S. Florin Alexandru
Domeniul: Inginerie industriala
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Radu IOVANAS
Facultatea: Stiinta si Ingineria Materialelor
Titlul tezei de doctorat: CRESTEREA DURABILITATII SCULELOR PENTRU DEFORMARI PLASTICE PRIN OPERATII DE INCARCARE PRIN SUDARE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. MORARU G. I. Corina Gabriela cas. ESANU
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Cornel Eugen SERBAN
Facultatea: Stiinta si Ingineria Materialelor
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI SI CONTRIBUTII PRIVIND ELABORAREA UNOR ALIAJE SINTERIZATE PE BAZA DE CUPRU UTILIZATE IN ELECTRONICA SI
ELECTROTEHNICA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. MARIA G. Gheorghe Daniel
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Arcadie CIUBOTARU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANTI SI LUBRIFIANTI LA FASONAREA LEMNULUI CU FERASTRAUL HUSQVARNA 365
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. TUSINEAN I. Adrian Nicolaie
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Alexandru RADU
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTII PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR CAMERE DE ARDERE PENTRU MOTOARELE CU PISTOANE OPUSE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. MINEA B. Bucurel
Domeniul: Matematica
Inmatriculat la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Radu PALTANEA
Facultatea: Matematica si Informatica
Titlul tezei de doctorat: PROPRIETATI ALE UNOR CLASE DE OPERATORI DE APROXIMARE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 COSNITA V. Mihaela Codruta
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Anca DUTA-CAPRA
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: MATERIALE COMPOZITE CU PROPRIETATI CONTROLATE DIN CAUCIUC, PET SI LEMN RECICLABILE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 MILEA A. A. Claudia Andreea
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Anca DUTA-CAPRA
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei de doctorat: MATERIALE OXIDICE CU PROPRIETATI OPTIC SELECTIVE CONTROLATE UTILIZATE IN CONVERSIA SOLAR-TERMICA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. PITULICE I. Camelia
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculata la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Ioan GIACOMELLI
Facultatea: Stiinta si Ingineria Materialelor
Titlul tezei de doctorat: STUDII SI CERCETARI PRIVIND MATERIALELE BIOCOMPATIBILE UTILIZATE IN PROTEZARE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. MOROSAN I. Andreea Dorina cas. CODESCU
Domeniul: Inginerie electrica
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Francisc SISAK
Facultatea: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Titlul tezei de doctorat: SISTEM SOFTWARE PENTRU EFICIENTIZAREA LINIILOR FLEXIBILE DE FABRICATIE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. PUSCAS S. Simion Mircea
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculata la data de 1.10.2003
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Nicolae BOS
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND REALIZAREA RETELELOR GEODEZICE DE SPRIJIN UTILIZAND TEHNOLOGIA GPS
Rezumat roman .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

11 decembrie 2013 ing. ATANASIU D. Catalin George
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND SUPRAALIMENTAREA MOTOARELOR DE AUTOMOBILE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

11 decembrie 2013 ing. MIHAIL V. Elena
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculata la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Carol CSATLOS
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTII PRIVIND OPTIMIZAREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE CABLU SPECIFICE ZONELOR TURISTICE SI SPORTIVE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

11 decembrie 2013 ing. VLAD R. Constantin
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA ENERGETICA A PROCESULUI DE PREGATIRE A PATULUI GERMINATIV LA INFIINTAREA CULTURILOR DE LEGUME
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

11 decembrie 2013 ing. DANCIU I. Aurel
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2008
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU
Facultatea: Alimentatie si Turism
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND DEGRADAREA SI RESTABILIREA STARII DE FUNCTIONARE A ELEMENTILOR POMPELOR DE INJECTIE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

11 decembrie 2013 ing. GHEORGHE G. Vasile
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. mat. Sorin VLASE
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: STRUCTURI CU RIGIDITATE RIDICATA, DIN MATERIALE COMPOZITE, UTILIZATE IN CONSTRUCTIA DE AUTOVEHICULE
Rezumat roman .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

11 decembrie 2013 ing. JAKAB A. Katalin
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Ioan SZAVA
Facultatea: Inginerie Mecanica
Titlul tezei de doctorat: CONTRIBUTII LA DETERMINAREA, PRIN METODE NEDISTRUCTIVE, A CARACTERISTICILOR MECANICE LA MATERIALELE ORTOTROPE
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

7 decembrie 2013 GRIGORE M. Violeta cas. ZALUTCHI
Domeniul: Matematica
Inmatriculata la data de 1.10.2012
Forma de invatamant: cu frecventa cu taxa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Gheorghe MUNTEANU
Facultatea: Matematica si Informatica
Titlul tezei de doctorat: FIBRATUL OLOMORF AL JETURILOR DE ORDIN DOI
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf

DECEMBRIE 2013

6 decembrie 2013 NEAMTU G. Florentina
Domeniul: Marketing
Inmatriculata la data de 1.10.2009
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: prof. univ. dr. Gheorghe EPURAN
Facultatea: Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Titlul tezei de doctorat: COMUNICARE SI INTERACTIUNE IN SERVICIILE PUBLICE DIN ROMANIA PRIN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE E-GUVERNARE
Rezumat romana .pdf engelza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf