DECEMBRIE 2017

21 decembrie 2017  MOCANU P. Adrian - CV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof.dr.ing. ANGELA REPANOVICI
Facultatea: Design de Produs și Mediu
Titlul tezei: Generarea unei platforme interactive de management pentru evaluarea personalului juridic
Rezumat / CV-uri COMISIE

DECEMBRIE 2017

18 decembrie 2017  CHESNOIU Ecaterina–Nicoleta - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ:cu frecvență
Conducător  științific: Prof. dr. ing. Neculae ȘOFLETEA 
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere 
Titlul tezei: Discriminarea taxonomică prin descriptori ai frunzelor şi analiza fenologiei de primăvară la stejarul pedunculat (Quercus robur L.) şi stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora K. Koch)
Rezumat  CV-uri COMISIE

DECEMBRIE 2017

15 decembrie 2017 SCRIBA I. Cezar - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: frecvență redusă
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Valentina CIOBANU
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND CULTURA, RECOLTAREA ȘI VALORIFICAREA UNOR SOIURI DE SALCIE ENERGETICĂ 
Rezumat /  CV-uri COMISIE

NOIEMBRIE 2017

27 noiembrie 2017 COLIBAN Radu-Mihai - CV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de invatamant: cu frecvență cu taxă
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Iuliu SZEKELY
Facultatea: Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Achiziția și prelucrarea neliniară a informațiilor cu aplicații în imagistică și experimente fizice complexe 
Rezumat /  CV-uri COMISIE

NOIEMBRIE 2017

24 noiembrie 2017, GRECU Nicoleta( căs. MITREA) - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ:cu frcvență
Conducător științific: Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA COMPETENȚELOR PERSONALULUI MEDICAL DIN SERVICIILE SPECIALIZATE DEÎNGRIJIRI PALIATIVE ÎN VEDEREA PLANIFICĂRII STRATEGICE A SERVICIILOR MEDICALE
Rezumat /   CV-uri COMISIE

NOIEMBRIE 2017

24 noiembrie 2017 - ORZAN Iulian-Alexandru - CV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie Tehnologică șiManagement Industrial
Titlul tezei: CONTRIBUŢII LA OPTIMIZAREA PROIECTĂRII ŞI AUTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ŞI CONTROL A CALITĂŢII ÎN FABRICAŢIAPRODUSELOR INDUSTRIALE
Rezumat / CV-uri COMISIE

NOIEMBRIE 2017

03 noiembrie 2017 MANOLESCU E. Mihaela Anca - CV
Domeniul: Inginerie Electrică
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecvență cu taxă
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Francisc SISAK
Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: CONTRIBUŢII LA EFICIENTIZAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ÎN CLĂDIRILE CIVILE
Rezumat / CV-uri COMISIE

NOIEMBRIE 2017

03 noiembrie 2017 MON I.P. Ioan Cătălin - CV
Domeniul: Ingineria Materialelor
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecvență
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Mircea Horia ȚIEREAN
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND SUDABILITATEA FONTELOR ADI
Rezumat / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2017

27 octombrie 2017 FILIP Ovidiu - CV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de invatamant: cu frecvență cu taxă
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Tudor DEACONESCU
Facultatea: Inginerie Tehnologică și Management Industrial
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND SISTEMELE DE ACŢIONARE CU MUŞCHI PNEUMATICI A ECHIPAMENTELOR DE REABILITARE A ARTICULAŢIILOR MEMBRELOR SUPERIOARE
Rezumat / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2017

12 octombrie 2017 DĂIAN Marcel - CV
Domeniul: Ingineria Materialelor
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecvență
Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Ioan CIOBANU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND TURNAREA CENTRIFUGALĂ A ALIAJELOR NEFEROASE
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

25 septembrie 2017 FEDORCA M. Mihai Bogdan - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecvență
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Neculae ȘOFLETEA
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Evaluări genetice cu markeri ADN în populația de cocoș de munte (tetrao urogallus) din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

25 septembrie 2017 MANIC O. Marius - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecvență
Conducator stiintific: Prof. univ. dr.ec. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Noua paradigmă a promovării de marketing. Dezvoltări și tendințe actuale
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

23 septembrie 2017 ZAMFIR Sorin - CV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații si Tehnologii Informaționale
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr.ing. Florin SANDU
Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la dezvoltarea serviciilor în Internetul Obiectelor
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

15 septembrie 2017 COTORCEA A. Alexandru - CV
Domeniul: Inginerie Mecanică
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de invatamant: cu frecvență
Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Ion VIȘA
Facultatea: Design de Produs si Mediu
Titlul tezei: ADAPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE ÎN ENERGIE TERMICĂ PENTRU NAVELE COMERCIALE
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

19 SEPTEMBRIE 2017 MILER C. Elena Corina (BOȘCOIANU) - CV
Domeniul: Inginerie și management
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Gavrilă CALEFARIU
Facultatea: Inginerie Tehnologică și Management Industrial
Titlul tezei: STRATEGII DE DEZVOLTARE A UNOR ARHITECTURI REZILIENTE ÎN MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE AVIAȚIE
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

19 SEPTEMBRIE 2017 GERMAN I. Ana Maria - CV
Domeniul: Inginerie și management
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof.dr.ing.dr.ec. Mircea BOŞCOIANU
Facultatea: Inginerie Tehnologică și Management Industrial
Titlul tezei: Contribuţii privind integrarea unor elemente de management strategic şi marketing în dezvoltarea întreprinderilor din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

21 septembrie 2017 GRADINARU G. Evelina - CV
Domeniul: MARKETING
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. dr. ec. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing în domeniul energiei regenerabile. Studiu de caz: piața resurselor energetice în România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

25 septembrie 2017 POLGAR I. Klara Dalma (DESZKE) - CV
Domeniul: MARKETING
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: frecventa redusa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr.ec. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Marketingul proiectelor europene de dezvoltare rurală. Studiu de caz pentru județul Covasna
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2017

21 septembrie 2017 BUCS L. M. Lorant - CV
Domeniul: MARKETING
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr.ec. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing pe piața serviciilor de consultanță. Studiu de caz: Piața serviciilor de consultanță oferite IMM-urilor din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2017
sus

27 iulie 2017 LIU Xin You (刘新有) - CV
Domeniul: Inginerie Forestieră
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. dr. chim. Maria Cristina TIMAR
Facultatea: Facultatea de Ingineria Lemnului
Titlul tezei: Contributions to the study of ageing phenomena of wooden substrate and traditional materials for transparent finishes - a comparative approach for Europe and China with applicability in furniture conservation / restoration (Contributii la studiul fenomenelor de imbatranire a suportului lemnos si materialelor traditionale de finisare transparenta - 0 abordare comparativa pentru materiale reprezentative din Europa si China, cu aplicabilitate in conservarea /restaurarea mobilei)
Rezumat: RO & ENG / CV-uri COMISIE

IULIE 2017

3 iulie 2017  IUGA N. Anca (BUTNARIU) - CV
Domeniul: INGINERIE ȘI MANAGEMENT
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Nouraș Barbu LUPULESCU
Facultatea: INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL
Titlul tezei: Management Industrial în Economia Circulară
Rezumat / CV-uri COMISIE

MAI 2017

19 mai 2017 ȚOLEA Bogdan Adrian - CV
Domeniul: INGINERIE MECANICĂ
Inmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr.ing. Csaba ANTONYA
Facultatea: INGINERIE MECANICĂ
Titlul tezei: Cercetări privind impactul dintre autovehicul și pieton
Rezumat / CV-uri COMISIE

MAI 2017

12 mai 2017 VIȘAN Jean - CV
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Doina Valentina CIOBANU
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei: Sistem Decizional IT pentru Gestionarea și Dezvoltarea Reţelei de Drumuri Forestiere
Rezumat / CV-uri COMISIE

APRILIE 2017

28 aprilie 2017  CĂRĂBUȘ Mihaela-Cristina (cas. APETREI) - CV
Domeniul: Silvicultura
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Neculae ȘOFLETEA
Facultatea: Silvicultura si Exploatari Forestiere
Titlul tezei: Diversitatea genetică a carpenului (Carpinus betulus L.) și cărpiniței (Carpinus orientalis Mill.) în populații din România: evaluări cu markeri ADN
Rezumat / CV-uri COMISIE

Martie 2017

8 martie 2017 POPESCU S. Mirela căs. DRĂGOIU - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Béla VARGA
Facultatea: Stiința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII ALIAJELOR DE ALUMINIU PRIN METODE METALURGICE ŞI FIZICE
Rezumat / CV-uri COMISIE

FEBRUARIE 2017

25 februarie 2017 BANU Gh. Mădălina căs. COZMA - CV
Domeniul: MEDICINĂ
Inmatriculat la data de: 2.12.2010
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. med. Mariana RĂDOI
Facultatea: MEDICINĂ
Titlul tezei: SINDROMUL DE REPERFUZIE MIOCARDICĂ INEFICIENTĂ, LA PACIENŢII TINERI CU INFARCT MIOCARDIC ACUT CU SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST ŞI REVASCULARIZARE INTERVENŢIONALĂ PRIMARĂ
Rezumat / CV-uri COMISIE

FEBRUARIE 2017

09 februarie 2017  MIRICESCU T. Senida Denissa cas. POENARIU - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Virgil PODOABA
Facultatea: Litere
Titlul tezei: INFLUENTE ALE POEZIEI AMERICANE ASUPRA OPTZECISMULUI POETIC
Rezumat / CV-uri COMISIE

FEBRUARIE 2017

09 februarie 2017 TOMONICSKA V. Ingrid - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Rodica ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: LIMITE GENERATIONISTE POSTDECEMBRISTE IN LITERATURA ROMANA ȘI ÎN CEA MAGHIARA DIN ROMANIA
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2017

30 ianuarie 2017 RUŞA C. Elenis Gabriela căs. MANAFU - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 2.10.2010
Forma de invatamant: fara frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Codruța NEMET
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: POTENȚIALUL INFECȚIOS AL PACIENTULUI ONCOLOGIC IMUNOCOMPROMIS CORELAT CU RISCUL NOSOCOMIAL ȘI IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2017

27 ianuarie 2017 SILVESTRU-GRIGORE V. Ciprian Valentin - CV
Domeniul: SILVICULTURA
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe SPÂRCHEZ
Facultatea: FACULTATEA DE SILVICULTURĂ șI EXPLOATĂRI FORESTIERE
Titlul tezei: COMPORTAREA ARBORETELOR DE PIN NEGRU ȘI PIN SILVESTRU INSTALATE PE TERENURI DEGRADATE ÎN SUBCARPAȚII BUZĂULUI
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2017

20 ianuarie 2017 BREZEANU V. L. Alin Ionuț - CV
Domeniul: INGINERIE MECANICĂ
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de invățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Vasile ClOFOAIA
Facultatea: Constructii
Titlul tezei: ABORDAREA INTEGRATĂ A SISTEMELOR DE POMPE DE CALDURĂ PENTRU ATINGEREA NIVELULUI NZEB
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2017

14 ianuarie 2017 STANCIU C. Alexandra - CV
Domeniul: INGINERIA SISTEMELOR
Inmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. dr. ing. Florin Dumitru MOLDOVEANU
Facultatea: Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: CONTRIBUȚII LA SECURIZAREA DATELOR ÎN SISTEMELE PE CHIP FOLOSIND CIRCUITE PUF
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2017

14 ianuarie 2017 SCUTARU G. Mihai - CV
Domeniul: INGINERIA SISTEMELOR
Inmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de invățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin Dumitru MOLDOVEANU
Facultatea: Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: MODELAREA ŞI SIMULAREA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR UMAN, UTILIZÂND TEHNICI DE PROCESARE DIGITALĂ A IMAGINILOR ŞI DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ
Rezumat / CV-uri COMISIE