Conferința internațională CIBv 2018

2-3 Noiembrie 2018, Facultatea de Construcții, Amfiteatrul “Atanasie Talpoși”. Conferința va fi susținută în limba engleză.

Vor fi acceptate doar lucrările originale (care nu au fost publicate anterior). Lucrările vor fi publicate în Volumul special al Buletinului Universității Transilvania, volum indexat în baze de date Internaționale (EBSCO, SCOPUS). 

Autorii sunt rugați să trimită lucrările la adresele de e-mail ale conferinței:
ct.cib.cc@unitbv.ro - pentru inginerie civilă
ct.cib.ic@unitbv.ro - pentru servicii de construcții

Lucrările pot fi prezentate în secțiunile de lucru sau sub formă de postere;
Taxa de participare pentru fiecare participant este de 200 lei (45 euro) pentru fiecare lucrare. Publicarea lucrărilor este condiționată de plata taxei de participare;
Un participant poate prezenta maximum două lucrări ca prim autor.