Youth in the Perspective of the Olympic Movement

27-28 februarie 2020, Aula Universității Transilvania din Brașov

Conferința științifică internațională ”Youth in the Perspective of the Olympic Movement” este organizată de Facultatea de Educație fizică și sporturi montane. Tema generală a conferinței este aceea a relansării sportului de performanță pornind de la sportul de masă, aspect ce implică o bază mai mare de selecție și de optimizare a procesului de pregătire sportivă.

La conferință vor participa cu precădere specialiști din domeniul Științei sportului și educației fizice din țară cât și din străinătate: cadre didactice universitare, antrenori, profesori de educație fizică și sport, președinți ai unor foruri și federații sportive. 

Manifestările științifice se vor deschide în 27 februarie 2020 prin prezentări plenare pe tematici diferite ale domeniului „Științei sportului și educației fizice”, urmând ca în 28 februarie 2020  să se desfășoare competiția științifică organizată pe 5 secțiuni, prin prezentări orale și postere.

Mai multe detalii găsiți la https://sport.unitbv.ro/cercetare/conferin%C8%9Be.html