Al XV-lea Colocviu Franco-Român de Matematici Aplicate

24-28 August 2020, Aula Universității Transilvania din Brașov

Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Transilvania din Brașov va organiza în perioada 24-28 August 2020 cel de-al XV-lea Colocviu Franco-Român de Matematici Aplicate

 Scopul acestui colocviu este reunirea cercetătorilor în matematici aplicate, cu precădere a celor implicați în cooperarea științifică între Franța și România. Istoria colocviului începe în 1992 cu o primă ediție desfășurată la Iași. Ultimele ediții ale colocviului s-au desfășurat la București (2012), Lyon (2014), Iași (2016) și Bordeaux (2018).

Mai multe detalii sunt disponibile pagina de web a conferinței: https://15colfrro.sciencesconf.org/