Conferința UniCulture

10 decembrie 2021

Vineri, 10 decembrie, va avea loc conferința „Innovative approaches to education in a modern, diverse and intercultural environment”, unde vor fi prezentate rezultatele proiectului UniCulture și vor fi organizate două ateliere de lucru:

  • Utilizarea imaginilor în mediile educaționale multiculturale (moderator: prof. dr. Florentina Scârneci-Domnișoru) și
  • Incluziunea socială și reducerea discriminării în educație (moderator: conf. dr. Codrina Csesznek).

Conferința este dedicată atât cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, cât și specialiștilor implicați în serviciile de educație, formare ori promovare a incluziunii sociale. Evenimentul va avea loc la Centrul Internațional de Conferințe al universității (B-dul Iuliu Maniu, nr. 41A) începând cu ora 13:30.  Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul proiectului: https://uniculture.unitbv.ro/

Conferința este organizată în cadrul proiectului Erasmus+ UniCulture - Development of innovative approach of training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment 2019-1-RO01-KA203-063400.