Language and Dialogue from an Intercultural Perspective

15-17 septembrie 2022

În perioada 15-17 septembrie, Facultatea de Litere organizează cea de-a șaptea ediție a Conferinței Internaționale de Lingvistică Teoretică și Aplicată „Structure, Use and Meaning (SUM)”. Tema conferinței de anul acesta este Language and Dialogue from an Intercultural Perspective. 

 „Dialogul” este un concept familiar în domeniul comunicării interculturale, cu un mare potențial de dezvoltare și explorare în ceea ce privește resursele teoretice și practicile. Dialogul a fost văzut în principal ca o „practică socială”, construită și animată de utilizatori într-o varietate de contexte. În vremuri turbulente, o abordare dialogică poate echivala cu inițierea și facilitarea negocierilor între grupuri aflate în conflict și cu mobilizarea acestora către un obiectiv comun (Gao 2017). De exemplu, Holliday (2013) contestă vechiul cadru de percepție culturală (noi vs. ei, sine vs. celălalt, Est vs. Vest etc.), sugerând că cercetarea în acest domeniu ar trebui să se concentreze pe identificarea și recunoașterea temelor comune care operează dincolo de granițele dintre grupuri. Această abordare ar putea fi utilizată și pentru a analiza alte aspecte, cum ar fi relația profesor-elev, sau pentru a promova învățarea prin dialog. Astfel, dialogurile interculturale nu trebuie să se limiteze la nivel interetnic (Gao 2017), deoarece acestea pot lua, de asemenea, forma unui dialog între diferite comunități, reale sau virtuale, a unui dialog între diferite domenii de activitate sau chiar a unui dialog între diferite voci ale aceluiași individ.

Mai multe detalii se găsesc la: https://sumbrasov.unitbv.ro/