Conferința internațională „Resurse lingvistice şi instrumente de prelucrare a limbajului natural”

11 - 13 decembrie 2023, Centrul de Conferințe „Sergiu T. Chiriacescu” al Universității Transilvania din Brașov

Cea de-a 18-a ediție a ConsILR-2023 este organizată de Universitatea Transilvania din Brașov, prin Facultatea de Matematică și Informatică și Facultatea de Litere, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Facultatea de Informatică, alături de Academia Română, prin institutele sale de cercetare din Iași (Informatică și Filologie) și București (Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”), precum şi de Asociația Română de Lingvistică Computațională și de Academia de Științe Tehnice din România.

ConsILR-2023 este adresată informaticienilor și lingviștilor, de la doctoranzi la cercetători principali, care își desfășoară activitatea în toate domeniile modelării și prelucrării limbajului, incluzând lexicografi și creatori ai oricărei forme de resurse digitale.

Toate sesiunile vor fi difuzate prin internet (urmăriți paginile Conferinței pentru mai multe detalii legate de conectare).

Lucrările vor prezenta cercetări originale și nepublicate, descrieri de lucrări deja finalizate, dar şi în proces de realizare, în toate domeniile aferente prelucrării limbajului natural, științelor umaniste digitale, creării de resurse și instrumente pentru prelucrarea limbajului, atât în formă textuală, cât și vorbită.

În ceea ce privește contribuțiile, se preconizează că vor aborda varii subdomenii ale lingvisticii teoretice, empirice și aplicate, modele computaționale de limbaj, cercetări care descriu structurile morfologice, sintactice, semantice și discursive ale limbajului, utilizarea pragmatică a acestuia, tehnologii pentru descifrarea și interpretarea vechilor variante ale limbilor, și nu numai. Contribuțiile se pot referi, de asemenea, la noi resurse lingvistice, cum ar fi corpusuri de vorbire și text, corpusuri bi- și multimodale, dicționare în format electronic, arbori sintactici, modele lingvistice, modele de învățare profundă pre-instruite transferabile în alte domenii, modele vectoriale, arhive de date lingvistice adnotate, precum și multe altele. Ne așteptăm la gama completă de abordări computaționale, de la cele teoretice la cele simbolice, statistice și neuronale, precum și studii de caz, versiuni demo ale aplicațiilor și lucrări de sinteză. Am încurajat studiile referitoare la orice limbă, dar sunt binevenite și cercetările care demonstrează şi evidențiază aspecte specifice ale limbii române sau ale oricăruia dintre dialectele și idiomurile acesteia.

La fel ca în edițiile anterioare, lucrările conferinței vor fi trimise spre indexare către Clarivate Analytics.

Membrii audienţei care nu prezintă o lucrare pot participa gratuit la lucrările conferinței.

Alăturați-vă nouă fie fizic, fie online; și urmăriți detaliile de pe pagina web a conferinței: https://profs.info.uaic.ro/~consilr/2023/