CHORAL: Al doilea apel pentru teme doctorale de cercetare

Programul doctoral de cercetare CHORAL (Cultural Heritage Outreach in RomAnce Languages - Promovarea patrimoniului cultural în limbi romanice)condus de UPPA și co-finanțat de Universidad Publica de Navarra și Universidad de Zaragoza, Spania, Università degli Studi di Brescia și Università di Torino, Italia, Université de Savoie Mont Blanc, Franța, și Universitatea Transilvania din Brasov, România, în cadrul acțiunilor Marie-Sklodovska-Curie COFUND, lansează astăzi al doilea apel pentru teme doctorale de cercetare dedicate cotutelelor din cadrul Alianței UNITA.

Acestui apel îi sunt asociate 14 granturi complete, corespunzătoare finanțării a trei ani de studii pentru doctoranzi: câte trei locuri vor fi oferite la UPPA și USMB, câte două locuri la UNIBS, UNITO și UNITBV, iar câte un loc la UNIZAR și UPNA.

Apelul complet va consta din două faze. În cea dintâi, ne așteptăm la teme de cercetare doctorală în conformitate cu programul CHORAL, care să implice doi conducători de doctorat din alianța UNITA. Eligibilitatea proiectelor va fi asigurată prin Centrul pentru Patrimoniul Cultural. În a doua etapă, studenții internaționali vor trebui să răspundă la un apel și să aplice pentru un loc pe temele de cercetare de doctorat ce decurg din prima etapă.

Toate detaliile referitoare la proiect se regăsesc în fila dedicată CHORAL de pe site-ul web Re-UNITA website, accesibil prin www.research.univ-pau.fr.

Candidaturile în limba engleză trebuie depuse pe platforma UPPA.

În data de 22 mai 2024, la ora 11:00 (CET), vom organiza un webinar, pentru a prezenta programul și pentru a vă răspunde la orice întrebări pe care ni le-aţi putea adresa.

AGENDA celui de-al doilea apel CHORAL de Exprimare a Interesului:
·Deschiderea platformei CHORAL EOI #2: 15 aprilie 2024
·Închiderea platformei CHORAL EOI #2: 8 septembrie 2024

Accesând linkurile de mai jos, veți găsi o prezentare a programului CHORAL, precum și formularele (formularul aferent temei de cercetare doctorală și formularul de autoevaluare etică) de completat:
·Totul despre Apelul CHORAL
·Formularul aferent temei de cercetare
·Autoevaluarea etică