Brevetele de invenție sunt rezultate majore ale activității de cercetare științifică. Biroul de Proprietate Intelectuală din cadrul universității oferă membrilor comunității academice sprijin în elaborarea documentației pentru obținerea brevetelor de invenție și consiliere în domeniul proprietății intelectuale şi industriale.

Consultă lista Brevetelor de invenție din anul 2022 și arhiva

 

Ce este un brevet? Ce este o invenție?

Brevetul este un drept teritorial (limitat de granițele geografice ale țării/regiunii la care se oferă), acordat de către stat pentru o invenție nouă, care presupune o activitate inventivă şi poate fi aplicată în industrie. El îi oferă deținătorului dreptul exclusiv de a preveni/opri alte persoane de la producerea, utilizarea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importarea unui produs sau a unei metode bazată pe invenția brevetată, fără a avea, anterior, acordul autorului.

Cererea de brevet şi brevetul acordat sunt făcute publice prin publicarea acestora în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea Invenții.

O invenție este definită ca o soluție nouă şi inventivă, la o problemă de ordin tehnic. Aceasta se poate referi la crearea unui dispozitiv, produs, metodă sau proces complet nou, sau poate fi o suită de îmbunătățiri, aplicată unui produs/unei metode cunoscute. Poate fi o idee inovatoare sau poate fi sub forma unui model sau prototip funcțional. Inovarea se referă la transformarea invenției într-un produs sau metodă vandabilă.

Ce se poate breveta?

Conform art. 7 din Legea 64/1991, se poate breveta orice invenție care nu este cuprinsă în stadiul tehnicii şi care are ca obiect un produs/procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Stadiul tehnicii cuprinde: cunoştințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere orală/scrisă, prin folosire ori prin orice alt mijloc, până la data depozitului cererii de brevet de invenție sau a priorității recunoscute; conținutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaționale sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit sau de prioritate recunoscută şi care au fost publicate la sau după această dată conform legii.

Accesează lista documentelor ce trebuie depuse la Biroul de Proprietate Intelectuală pentru demararea procedurii de obținere a unui brevet de invenție. [link intranet]

Contact

Pentru a afla mai multe detalii despre brevetele de invenție ale inventatorilor din cadrul Universității Transilvania din Brașov, contactați Biroul de Proprietate Intelectuală la adresa: dpi@unitbv.ro.

Sediul Biroului de Proprietate este în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare (Brașov, str. Institutului, nr. 10), Laborator 12, etaj 1.