Societatea antreprenorială studențească

SAS-UTBv este o structură în cadrul Universității Transilvania din Braşov care urmărește organizarea şi desfăşurarea de activități în scopul promovării antreprenorialului în rândul studenților universității.

Societatea Antreprenorială a Studenților colaborează cu toate structurile din universitate care pot sprijini activitățile planificate în vederea îndeplinirii misiunii propuse, în special cu Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri, Biroul de Relații cu Mediul Economic (BRME), Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei (CICOC), Centrul de coordonare a practicii studenților şi ALUMNI, reprezentanții studenților în consiliile profesorale ale facultăților şi în Senat şi asociațiile studențeşti din cadrul universității.


Principale obiective ale SAS

 • crearea unui cadru instituțional favorabil dezvoltării şi încurajării spiritului antreprenorial în mediul universitar, în rândul studenților universității;
 • susținerea studenților care vor să transforme o idee de afaceri intr-un start-up, organizarea unor activități de mentorat şi consultanță pentru studenți, în domeniul antreprenoriatului;
 • încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării şi dezvoltării unor elemente ale competențelor practice profesionale necesare viitorilor absolvenți la nivelul învățământului educațional superior.
 • promovarea unui învățământ corelat cu cerințele pieței muncii şi extinderea relațiilor de colaborare cu mediul economic şi socio-cultural.

Activitățile SAS

 • organizarea de activități de mentorat în scopul dezvoltării competențelor şi aptitudinilor antreprenoriale ale studenților;
 • acordarea de asistență şi consultanță studenților care vor să înființeze un start-up-uri;
 • organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri în scopul realizării conexiunilor între studenți şi mediul de afaceri;
 • facilitarea participării studenților la manifestările profesionale organizate de entități implicate în viața economică;
 • organizarea de seminarii weekend start-up în scopul creşterii interesului studenților pentru anumite domenii de activitate;
 • elaborarea de materiale destinate informării şi orientării studenților în realizarea planurilor de afaceri şi/sau proiectelor de finanțare;
 • organizarea de concursuri care să dea studenților oportunitatea de a colabora intr-un mediu competitiv;
 • organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre evaluare şi feedback;
 • organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte;

Contact

SAS are sediul în Campusul Colina Universității, corpul B, parter, sala BP10. Pentru mai multe detalii și discutarea direcțiilor de colaborare vă rugăm să scrieți un mesaj la adresa sas@unitbv.ro.

Mai multe detalii la sas.unitbv.ro/