Consiliul de administrație

Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Rector

 • Tel: +40 268 410525
 • Fax: +40 268 410525
 • E-mail: rector@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți, 08:15 - 09:45
 • CV
Prof. dr. Carmen BUZEA

Prorector cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea

Prof. dr. Mihaela GHEORGHE

Prorector cu activitatea didactică

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU

Prorector cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural

Marius STROE

Director general administrativ

 • Tel: +40 268 413000 / 150
 • Fax: +40 268 410525
 • E-mail: mstroe@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți, 08:00 - 09:00
 • CV
Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU

Director CSUD

 • Tel: +40 268 510052
 • E-mail: csud@unitbv.ro
 • Program audiențe: Vineri, 11:00 - 13:00
 • CV

Decanii facultăților

Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA

Decanul Facultății de Inginerie mecanică

 • Tel: +40 268 474761 sau +40 268 413000 / 163
 • E-mail: f-im@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți 11:00 - 13:00
 • CV
Prof. dr. ing. Tudor Ion DEACONESCU

Decanul Facultății de Inginerie tehnologică și management industrial

 • Tel: +40 268 414690 sau 0711974820
 • E-mail: f-itmi@unitbv.ro
 • Program audiențe: Miercuri 10:00 - 12:00
 • CV
Prof. dr. ing. Alexandru PASCU

Decanul Facultății de Știința și ingineria materialelor

 • Tel: +40 268 471626 sau +40 268 412921 / 157
 • E-mail: f-sim@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți 13:00 - 15:00
 • CV
Conf. dr. ing. Titus Constantin BĂLAN

Decanul Facultății de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

 • Tel: +40 268 474718
 • E-mail: f-iesc@unitbv.ro
 • Program audiențe: Luni 10:00 - 13:00, Marți 10:00 - 13:00
 • CV
Prof. dr. ing. Lucian CURTU

Decanul Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere

 • Tel: +40 268 475705 sau +40 268 418600 / 135
 • E-mail: f-sef@unitbv.ro
 • Program audiențe: Luni 11:30 - 13:00
 • CV
Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU

Decanul Facultății de Design de mobilier și Inginerie a lemnului

 • Tel: +40 372 910 037 
 • E-mail: f-dmil@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți 12:00 - 14:00
 • CV
Prof. dr. ing. Ioan TUNS

Decanul Facultății de Construcții

 • Tel: +40711975623
 • E-mail: f-ct@unitbv.ro
 • Program audiențe: Luni 10:00 - 12:00
 • CV
Prof. dr. ing. Vasile PĂDUREANU

Decanul Facultății de Alimentație și turism

 • Tel: +40 268 472222
 • E-mail: f-at@unitbv.ro
 • Program audiențe: Joi 12:00 - 14:00
 • CV
Prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU

Decanul Facultății de Design de produs și mediu

Conf. dr. Ion Gabriel STAN

Decanul Facultății de Matematică și informatică

 • Tel: +40 268 414016
 • E-mail: f-mi@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți 11:00 - 13:00
 • CV
Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU

Decanul Facultății de Științe economice și administrarea afacerilor

 • Tel: +40 268 473538 sau +40 268 412921 / 158
 • E-mail: f-seaa@unitbv.ro
 • Program audiențe: Joi și Vineri 11:00 - 12:00
 • CV
Conf. dr. Adrian LĂCĂTUȘ

Decanul Facultății de Litere

 • Tel: +40 268 474059
 • E-mail: f-lit@unitbv.ro
 • Program audiențe: Joi 14:00 - 16:00
 • CV
Conf. dr. Roxana MATEFI

Decanul Facultății de Drept

 • Tel: 0372 902 454
 • E-mail: f-dr@unitbv.ro
 • Program audiențe: Miercuri 14:00 - 16:00
 • CV
Conf. dr. Horia MOAȘA

Decanul Facultății de Sociologie și comunicare

 • Tel: +40 268 474017
 • E-mail: f-sc@unitbv.ro
 • Program audiențe: Luni 09.30- 11:30 sau Joi 09:30 - 11:30
 • CV
Prof. dr. Marius MOGA

Decanul Facultății de Medicină

 • Tel: +40 268 412185
 • E-mail: f-med@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți 12:00 - 14:00
 • CV
Prof. dr. Ana-Maria CAZAN

Decanul Facultății de Psihologie și științele educației

 • Tel: +40 268 416184
 • E-mail: f-pse@unitbv.ro
 • Program audiențe: Marți 12:00 - 14:00
 • CV
Conf. dr. Ioan TURCU

Decanul Facultății de Educație fizică și sporturi montane

Prof. dr. Mădălina Dana RUCSANDA

Decanul Facultății de Muzică

 • Tel: +40 268 478884
 • E-mail: f-muz@unitbv.ro
 • Program audiențe: Luni 12:00 - 13:30 
 • CV

Invitat permanent

Staretu

Liga Sindicatelor Cadrelor Didactice

Prof. dr. ing Ionel STAREȚU

E-mail: staretu@unitbv.ro