Senat

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universității. Senatul universitar este organismul legislativ al universității, elaborează şi adoptă Carta universitară, aprobă regulamentele şi metodologiile privind organizarea şi funcționarea universității, colaborează cu Consiliul de Administrație în realizarea misiunii pe care universitatea şi-a propus-o.

Președintele Senatului

Prof. dr. ing. Mircea Horia Țierean