Structuri administrative

Direcția general administrativă
Marius STROE - director general
 • Telefon: 0268-410173 / 413000 int. 150
 • Fax: 0268-410173
 • E-mail: dga@unitbv.ro
Direcția tehnică-administrativă
Liliana Iulia VASILESCU - director tehnic
 • Telefon: 0268-413000 int. 206; 0268-410173
 • Fax: 0268-410173
 • E-mail: tehnic@unitbv.ro
Direcția financiar contabilă
Iulia Elena BANCIU - director economic
Serviciu finaciar
Camelia Gabriela POMANĂ - șef serviciu
Secretar șef universitate
Mihaela Alina POPESCU - secretar șef
Serviciul resurse-umane
Simona COLOMEI - șef serviciu
 • Telefon: 0268-470017; 0268-413000 int. 124
 • E-mail: dru@unitbv.ro
Serviciul tehnic investiții și urmărire lucrări
Andrei DANCAȘIU - șef serviciu
Serviciul achiziții publice și aprovizionare
Liviu-Doru DOGAR - șef serviciu
 • Telefon: 0268-414900; 0268-413000 int. 102
 • Fax: 0268-414900
 • E-mail: tehnic@unitbv.ro
Birou tehnic întreținere
Daniel POPA - șef birou
Compartiment juridic-contencios
Adrian Constantin MANEA
Compartimentul PSI/RSVTI
Daniela Ștefania DRĂGOI
Compartimentul Audit public intern
Anca Maria VLĂȘAN  - coordonator