Structuri administrative

Direcția general administrativă
Marius STROE - director general
Direcția tehnică-administrativă
Liliana Iulia VASILESCU - director tehnic
Direcția financiară și contabilitate
Iulia Elena BANCIU - director economic
Serviciul administrativ patrimoniu
Cerasela BĂTRÎNEANU - șef serviciu
Serviciul resurse-umane
Simona COLOMEI - șef serviciu
Serviciul tehnic investiții și urmărire lucrări
Mihai Bătrîneanu - șef serviciu
Serviciul achiziții publice și aprovizionare
Liviu-Doru DOGAR - șef serviciu
Compartimentul Audit public intern
Anca Maria VLĂȘAN  - coordonator