GABOR Camelia

Conferențiar 
Departamentul de Știința Materialelor
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Contact:

Str. Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp W, sala WII2
Tel./Fax: +40 268 411877
E-mail: camelia.gabor@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • straturi subțiri obținute prin depunere fizică din fază de vapori
  • caracterizarea materialelor: nanoindentare, tribologie, aderență, rezistență la coroziune.

Publicații (selecție)

  • C. Lopes, C. Gabor, D. Cristea, R. Costa, R.P. Domingues, M.S. Rodrigues, J. Borges, E. Alves, N.P. Barradas, D. Munteanu, F. Vaz, Evolution of the mechanical properties of Ti-based intermetallic thin films doped with different metals to be used as biomedical devices, Applied Surface Science, 505 (2020) 144617, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144617
  • M. Pătru, C. Gabor, D. Cristea, G. Oncioiu, D. Munteanu, Mechanical and wear characteristics of a-C:H/Cr/AlN/Ti multilayer films deposited by PVD/PACVD, Surface and Coatings Technology, 320 (2017) 284-292, https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.12.109
  • M. S. Rodrigues, J. Borges, C. Gabor, D. Munteanu, M. Apreutesei, P. Steyer, C. Lopes, P. Pedrosa, E. Alves, N.P. Barradas, L. Cunha, D. Martinez-Martinez, F. Vaz, Functional behaviour of TiO2 films doped with noble metals, Surface Engineering, 32 (2016) 554-561, https://doi.org/10.1179/1743294415Y.0000000085