NEACŞU Nicoleta Andreea

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii, Afaceri Internaționale
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Contact:

Colina Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp A, sala AI1
Tel./Fax: +40268419304
E-mail: andreea.neacsu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • designul şi estetica mărfurilor;
 • siguranță alimentară, calitatea produselor alimentare;
 • marketing, marketing strategic;
 • protecția consumatorilor;
 • managementul calității, dezvoltare durabilă.

Publicații (selecție)

 • Brătucu, G., Băltescu, C.A., Neacșu, N.A, Boșcor, D., Țierean, M.O. & Madar, A. (2017). Approaching the Sustainable Development Practices in Mountain Tourism in the Romanian Carpathians. Sustainability, 9(11), 2051-2070
 • Brătucu, G., Palade, A., Madar, A., Neacșu, N.A, Boșcor, D. & Băltescu, C.A. (2017). Competition on the University Educational Services Market in Romania and the Protection of Students’ Rights and Interests. Amfiteatru Economic, 19(45), 414-431
 • Brătucu, G., Madar, A., Boșcor, D., Băltescu, C.A. & Neacșu, N.A. (2016). Road Safety Education in the Context of the Sustainable Development of Society: The Romanian Case. Sustainability, 8(3), 278-290
 • Neacşu N.A., Băltescu C., Bălăşescu S., Boşcor D. (2017). The influence of design and aesthetics elements in choosing clothing, Industria textilă, nr. 5/2017, pp. 375-379
 • Băltescu, C.A. & Neacșu, N.A. (2012). Turismul de evenimente – management și marketing. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov
 • Madar A., Neacşu N.A. (2014). Quality management for products and services, Lambert Academic Publishing
 • Neacşu, A.N. (2012). Designul şi estetica ambalajului – element de marketing, Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov