ANDRONIC Maria Letiţia

Conferențiar dr.
Departamentul de Finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Contact:

Strada Colina Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp A, sala AIII4
Tel./Fax: +40 268 419304
E-mail: letitia.andronic@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Finanțe publice şi private
  • Buget şi trezorerie publică
  • Asigurări, reasigurări și tehnici actuariale
  • Gestiunea financiară a întreprinderii
  • Contabilitate publică (Gestiunea financiară a instituțiilor publice)

Publicații (selecție)

  • Dincă, G., Milan, A. A., Andronic, M. L., Pasztori, A. M. și Dincă, D. (2022). Does Circular Economy Contribute to Smart Cities’ Sustainable Development?, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(13), FI 4,614 (JCR 2020), AIS 0,771 (JCR 2020), cuartila Q2 conform AIS, SRI 1,232 (JCR 2020), RIF 1,050 (JCR 2020), ISSN 1660-4601, DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19137627, https://www.mdpi.com/1660-4601/19/13/7627/htm;
  • Dincă, M. S., Dincă, G., Andronic, M. L. și Pasztori, A. M. (2021). Assessment of the European Union’s Educational Efficiency, Sustainability, 13(6), FI 3,251 (JCR 2020), AIS 0,332 (JCR 2019), cuartila Q3 conform AIS, SRI 0,738 (JCR 2020), ISSN 2071-1050, DOI: https://doi.org/10.3390/su13063116, https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3116;
  • Dincă, G., Dincă, M. S. şi Andronic, M. L. (2020). The efficiency of the healthcare systems in EU countries - A DEA analysis, Acta Oeconomica, 70(1), factor de impact (JCR 2019) 0,914, AIS (JCR 2019) 0,052, ISSN 0001-6373, pp. 19-36, DOI: https://doi.org/10.1556/032.2020.00002;
  • Dincă, M. S.; Dincă, G. şi Andronic, M. L. (2016). Efficiency and Sustainability of Local Public Goods and Services. Case Study for Romania, Sustainability, 8(8), 760, revistă cu factor de impact 1,789 (JCR 2016) şi 2,576 (JCR 2019), AIS (article influence score) 0,333 (JCR 2016) şi 0,332 (JCR 2019) şi SRI 0,704 (JCR 2016) şi 0,62 (JCR 2019), ISSN-L 1843, ISSN 2071-1050, DOI: 10.3390/su8080760, http://www.mdpi.com/2071-1050/8/8/760/htm
  • Dincă, M. S.; Dincă, G., Andronic, M. L. şi Robu, I. B. (2016). The Impact of Electoral Cycle Upon Local Public Expenditures in Case of Romanian Municipalities, 6110, ISSN 2393 - 5162 pp. 1531-1541, Journal of Applied Economic Sciences, XI(8), Craiova, CNCSIS B+, XI(8), pp. 1531-1541, http://cesmaa.org/Docs/JAES%20Winter%208(46)%20(1).pdf.