BABA Camelia Mirela

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe,  contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Contact:

Str. Universității 1, Brașov, Romania
Corpul A, etajul III,
Tel./Fax: +40 268 414868
E-mail: mirela.baba@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Raportarea sustenabilă
  • Raportarea financiară conform IFRS
  • Contabilitate aprofundată și analiză financiară

Publicații (selecție)

  • Dincă, M.S., Madaleno, M., Baba, C.M., Dincă, G. (2019). Environmental Information Transparency—Evidence from Romanian Companies. Sustainability, 11, 5040.
  • Dincă, G., Baba, M.C., Dincă, M.S., Dauti, B., Deari, F. (2017). Insolvency Risk Prediction Using the Logit and Logistic Models: Some Evidences from Romania. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 4 (51).
  • Baba, C.M. (2017). Financial reporting in the Furniture Industry. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences, 10 (59), 179-186.
  • Baba, C.M. (2015). Contabilitatea financiară a entităților economice. Ediția a II-a Revizuită și adăugită. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov.
  • Baba, C.M. (2011). Rapoarte financiar-contabile utilizate în analiza și deciziile manageriale. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov.