BOTIȘ Sorina

Conferențiar
Departamentul de Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Contact:

Str. Colina Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp A, sala AIII4
Tel./Fax: +40 268 419 304
E-mail: sorina.botis@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • Economie monetară,
 • Politici monetare,
 • Riscuri financiar bancare,
 • Stabilitate financiară,
 • Operaţiuni şi tehnici bancare.

Publicații

 • Botiș Sorina și colectiv, coordonator Gondor Mihaela, “ Cultura financiară, spiritul antreprenorial şi educaţia inovativă – Culegere de texte, analize şi studii de caz pentru studenţi şi antreprenori,” Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2017, ISBN: 978-606-37-0283-9
 • Botiș Sorina, ”Monedă şi credit. Culegere de aplicaţii pentru seminar şi licenţă,” Ed.Universităţii ”Transilvania” din Braşov, Brașov, 2011, ISBN: 978 – 606 – 19 – 0004 – 6
 • Botiș Sorina, ”Dicţionar de termeni monetar – bancari,” Ed. Universităţii ”Transilvania” din Braşov, Brașov, 2012, ISBN: 978 – 606 – 19 – 0170 – 8
 • Botiș Sorina, ”Early Banknotes of the Habsburg Empire and Their Influence on Money Circulation in Transylvania,” Transylvanian Review, Vol.XXV, No. 3 (Autumn) 2016, pp. 63-78, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, ISSN 1221-1249
  http://www.centruldestudiitransilvane.ro://w
 • Botiş Sorina, “Valorizing Heritage and Cultural Identity from Land of Barsa through Cultural Tourism,” JurnalBDI:Journal of Environmental Management and Tourism Volume VIII Issue 6(22) Fall 2017, pp. 1216- 1222, Craiova
  ISSN 2068-7729, Journal DOI http://dx.doi.org/10.14505/jemt;
  http://dx.doi.org/10.14505/jemt.v8.6(22).08