BELDIANU Iolanda Felicia

Lector universitar
Departamentul de Psihologie și Științe ale Educației 
Facultatea de Psihologie și științe ale educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, Romania
Corp K, sala K I 13
Tel./Fax: ++40 268 470.190
E-mail: bif@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • formarea/ educația adulților;
  • impactul comunitar al proiectelor educaționale și sociale;
  • implicarea studenților în viața comunității, academice, sociale, profesionale;
  • pregătirea continuă a profesioniștilor care intervin în cazurile de abuz, violență, dependență, comportament agresiv;
  • pedagogiile alternative în educația contemporană.

Publicații (selecție):

  • Dima G., Beldianu I.F. (coord.) (2015). Violența domestică intervenția coordonată a echipei pluridisciplinară. Manual pentru specialişti. Editura de Vest Timişoara ISBN 978-973-36-0657-4 elaborat în cadrul proiectului „Construirea rețelei de specialişti în consilierea traumei – CONNECT”, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (editata in limba romana si limba maghiara)
  • Bucuța M., Dima G., Beldianu I.F. (coord) (2015). Interventia în violenta domestică: Formarea echipei multidisciplinare. Ghid de formare a formatorilor. Editura de Vest Timişoara ISBN 978-973-36-0657-5 elaborat în cadrul proiectului „Construirea rețelei de specialişti în consilierea traumei – CONNECT
  • Beldianu Iolanda Felicia (2016). Managementul proiectelor educaționale și sociale – ghid de seminar. Editura Universității Transilvania din Brașov (CD)
  • Beldianu, I.F. (2006). Manualul formatorului “Consolidarea inițiativelor comunitare de prevenire şi combatere a HIV/SIDA şi violenței în familie, în România (Organizația Internațională pentru Caritate creştin-ortodoxa IOCC si John Snow Institute for Research and Training)
  • Beldianu I.F. (în curs). Atributele unei cariere de succes – Formarea şi dezvoltarea competențelor transversale (de a învăța, social-civică şi antreprenorială)