HENTER Ramona

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie și Științe ale educației
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala KI16
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: ramona.henter@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • metacogniția
  • psihologie psihoterapie pozitivă

Publicații (selecție)

  • Henter, R, Nasatsa, L.E. (2021). Parents Emotion Management for Personal Well-Being When Challenged by Their Online Work and Their Childrens Online School. Frontiers in Psychology
  • Popa, D., David, L., Henter R., Lupu, N. R., Porumbu, D., Turculeţ, A. R. (2021). Psihologie educaționlă. Suport de curs. Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1346-0, http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=3083
  • Popa, D., David, L., Henter R., Lupu, N. R., Porumbu, D., Turculeţ, A. R. (2021).  Psihologie educaționlă. Ghid pentru cadre didactice, Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov
  • Nicolau, C., Henter, R.(autor de corespondenta), Roman, N., Neculau, A., & Miclaus, R. (2020). Tele-Education under the COVID-19 Crisis: Asymmetries in Romanian Education. Symmetry, 12(9), 1502. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/sym12091502
  • Ramona Henter (2019). Schimbarea stilului de viață prin mindfulness. În Bolile cardiovasculare. Aspecte psihosociale (Coord. Anca Daniela Farcaș), 135-172, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Știinţă
  • Kateřina Juklová, Jindra Vondroušová, Ramona Henter (2017). Learning Patterns Of Czech And Romanian Students Within The Context Of An Crosscultural Comparison. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 31, 392-401. eISSN: 2357-1330, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.10.36
  • Ramona Henter (2016). Metacogniția. O abordare psiho-pedagogică. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. E-book: http://www.editura.ubbcluj.ro/php/download.php?f=1951&ex=pdf