BODOC Alice-Magdalena

Lector dr. 
Departamentul de Lingvistică teoretică și aplicată
Facultatea de Litere

Contact:

B-dul Eroilor nr. 25, 500030 Brașov, România
Corp T, sala TP7
Tel./Fax: +40 268 474 059
E-mail: alice_bodoc@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • morfosintaxă,
 • sintaxa istorică,
 • semantică,
 • pragmatică

Publicații (seclecție):

  • Bodoc Alice, 2021, Eterogenitatea formantului CUM în limba română veche, „Philologica Jassyensia”, an XVII, nr. 1 (33), p. 43-56, ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377.
  • Bodoc Alice, 2020, Causal and Concessive Adjuncts in Present-Day Romanian: Modality and Evidentiality, “PEOPLE: International Journal of Social Sciences”, vol 6, issue 2, p. 461-482, ISSN 2454-5899 (https://doi.org/10.20319/pijss.2020.62.461482).
  • Bodoc Alice, 2020, Action and agency in complex sentences from present-day Romanian, „Bulletin of the Transilvania University of Braşov”, Series IV: Philology and Cultural Studies, Vol. 13 (62) No. 1, p. 39-56, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM).
  • Bodoc Alice, 2019, Morphosyntactic Features of Adverbial Clauses in Romance Languages. Consequences of Language Contact or Latin Inheritance?, “PEOPLE: International Journal of Social Sciences”, vol 5, issue 3, p. 153-176, ISSN 2454-5899.
  • Bodoc Alice, 2019, Relația emițător-receptor în nuvelistica românească prejunimistă, „Philologica Jassyensia”, an XV, nr. 1 (29), p. 25-37, ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377.