BURBEA Georgiana

Conferențiar universitar doctor
Departamentul de Lingvistică teoretică și aplicată
Facultatea de Litere

Contact:

B-dul Eroilor nr. 25 Brașov, Romania
Corp T, sala TP7
Tel./Fax: +40 268 474 059
E-mail: burbea.georgiana@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Limba franceză,
  • Limba română ca limbă străină

Publicații

  • Burbea Georgiana, 2017, Réalisations discursives de l’ethos de crédibilité. Analyse synchronique et diachronique, „Bulletin of the Transilvania University of Brasov”, vol 10 (59), no.1, Series IV. Philology and Cultural Studies, pp. 9-25.
  • Burbea Georgiana, 2016, „Le nom propre dans la transgression de la formule figée”, Al 35 Colocviu internațional de Lingvistică funcțională, pp. 92-96, Universitatea Masaryk-MuniPress, Brno, Cehia.
  • Burbea Georgiana, 2015, Enjeux de la traduction des jeux de mots, „Bulletin of the Transilvania University of Brasov”, vol 8 (57), no. 2, Series IV. Philology and Cultural Studies, pp. 25-36.