GHEORGHE Mihaela

Profesor doctor
Departamentul de Lingvistică teoretică și aplicată
Facultatea de Litere

Contact:

B-dul Eroilor nr. 25, 500030 Brașov, România
Corp T, sala TP7
Tel./Fax: +40 268 477 965, int. 104
E-mail: m.gheorghe@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • sintaxă,
  • pragmatică

Publicații 

  • Gheorghe, M. (2017). „Construcții (pseudo)scindate în româna veche” / ”(Pseudo)cleft constructions in old Romanian”. Diacronia 6, 30 septembrie 2017, A91 (1-6). doi:10.17684/i6A91ro / 10.17684/i6A91en.
  • Gheorghe, M. (2016). ”Complementizers and complement clauses”; ”Relative clauses”; ”Polar and wh-interrogatives. Indirect interrogatives. Exclamatory constructions”, in Gabriela Pană-Dindelegan (ed.), The Syntax of Old Romanian, Oxford, Oxford University Press, p. 463-490 / 576-587
  • Gheorghe, M. (2013). ”Argument clauses”; ”Relative clauses (relative arguments and relative adjuncts)”, in The Grammar of Romanian, Gabriela Pană Dindelegan (ed.), Oxford University Press, p. 466-473 / 483-496, ISBN 978-0-19-964492-6.
  • Gheorghe, M. (2008). „Construcții cu propoziții relative”; „Construcții cu propoziții conjuncționale”, în Valeria Guțu-Romalo (coord.), Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, 2005, tiraj nou revizuit 2008, vol. II, p. 208-240, ISBN 978-973-271-313-6.
  • Gheorghe, M. (2004). Propoziția relativă, Editura Paralela 45, Bucureşti, Piteşti, Braşov, ISBN 973-697-142-2.