ALEXANDRU Marian

Conferențiar universitar
Departamentul de Electronică și calculatoare
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, Romania
Corp K, sala KB6
Tel./Fax: +40 268 478705
E-mail: marian.alexandru@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • comunicații mobile
  • IoT
  • microunde
  • laboratoare la distanță
  • securitate cibernetică

Publicații (selecție)

  • M. Alexandru, T. Bălan, Ghe. Morariu, Comunicații mobile celulare și calcul mobil. Evoluția de la 3G la 4G, Ed. Universității Transilvania din Brașov, 371 pag., CD ISBN 978-606-19-0567-6;
  • M. Alexandru, E. Aydin, A. Kara, C. Yapici, Communications, RF and Microwave Fundamentals. From Theory to Remote Experimentations,Ed. Universității Transilvania, ISBN 978-973-598-357-4, 144 pag.;
  • N. Cagiltay, E. Aydin, R. Oktem, M. Alexandru, A. Kara, B. Reiner, Requirements on Remote RF Laboratory Applications: Educators Perspective,IEEE Transactions on Education, ISSN 0018-9359;
  • N. Cagiltay, E. Aydin, C. Aydin, A. Kara, M. Alexandru, Seven Principles of Instructional Content Design for a Remote Laboratory: A Case Studyon ERRL, IEEE Transactions on Education, ISSN 0018-9359;
  • C. Gavrilă, V. Popescu, M. Alexandru, M. Murroni, C. Sacchi, An SDR-Based Satellite Gateway for Internet of Remote Things (IoRT) Applications, IEEE Access, ISSN 2169-3536.