CRĂCIUN Adrian Virgil

Conferențiar universitar
Departamentul de Electronică și calculatoare
Facultatea de Inginerie electrică și calculatoare

Contact:

B-dul/Str. Politehnicii nr. 1 Brașov, Romania
Corp N, sala N-III-6
Tel./Fax: +40 268 478705
E-mail: adrian.craciun@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • analiza și proiectarea circuitelor electronice,
  • modelarea dispozitivelor și circuitelor electronice,
  • sisteme de achiziții de date,
  • proiectarea și testarea circuitelor integrate.

Publicații (selecție)

  • Adrian Virgil CRĂCIUN - "Real Number Models for Op Amp Filters Implemented in VHDL", Proceedings of the 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ISBN: 978-1-5090-4488-7, pag. 977-982;
  • Adrian Virgil CRĂCIUN - "Power Modeling of Complex Circuits Based on Measurements; MD8710 Chip Analysis", Proceedings of 14th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 2014 ISBN: 978-1-4799-51840, page 833-838;
  • Adrian Virgil CRĂCIUN, Florin Sandu, Gheorghe Pană - "Power Analysis of a Heat Pump with Horizontal Collectors", Proceedings of the 13-th International Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipment, Brașov, May 24-26, 2012, 978-1-4673-1653-8, page 1000-1005;
  • Crăciun Adrian Virgil - Electronic Devices and Circuits for Analog Electronics, Editura Universitatii Transilvania Brașov, 2011, ISBN 978-606-19-0021-3;
  • Crăciun Adrian Virgil - Electronica analogica, Dispozitive si aplicatii, Editura Universitatii Transilvania Brașov, 2010, ISBN 978-973-598-802-9;