DĂNILĂ Adrian

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Contact:

B-dul/Str. M. Viteazu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VIII13
Tel./Fax: +40 268 418836
E-mail: adrian.danila@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Identificarea Sistemelor,
  • Teoria Sistemelor și Reglaj Automat,
  • Acționări Electrice și Automatizări industriale,
  • Electronică de putere,
  • Mașini electrice

Publicații

  • Dănilă A., Modelarea și identificarea sistemelor dinamice, Brașov, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2013, 234 pag. ISBN: 978-606-19-0271-2. http://www.unitbv.ro/editura/Publicaţiidin2013/Domenii/Ştiințeinginereşti.aspx.
  • Dănilă, A. System identification tools for the stabilization of the waste-bed temperature within a waste-to-energy plant, Environmental Engineering and Management Journal Sustainable energy (1) "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, vol. 10 no. 8, August, 2011, pp. 1161-1168, ISSN: 1582-9596. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues/vol10/vol10no8.htm
  • Danila A., Ungureanu D. E., Moraru S. A.; Voicescu N. An implementation of the variance analysis (ANOVA) for the power factor optimization at distribution level in smart grid In: The 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) Cheile Gradistei Fundata Complex Brasov, Romania 25 - 27 May, 2017, Year: 2017 Pages: 48 – 53, IEEE Catalog Number: CFP1722D-ART ISBN: 978-1-5090-4489-4.
  • Danila A. Model identification for Assisted Tennis Training of the Sportsmen with Kinetic Disabilities, In EPE 2016, Proceedings of the 2016 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, Fourth International Workshop on Advances in Rehabilitation Engineering Applications, Iasi, 20 - 22 October 2016, 978-1-5090-6129-7/16/$31.00 ©2016 European Union IEEE Catalog Number CFP1647S-USB, ISBN 978-1-5090-6128-0 http://www.epe.tuiasi.ro/2016/
  • Danila, A. Nonlinear model identification of waste water decomposition processes in a hybrid plasma torch, Electrical and Power Engineering (EPE), 2014 International Conference and Exposition, Iași, România, October 16 - 17, 2014, pp. 411 - 416, USB ISSN 978-1-4799-5848-1, http://www.epe.tuiasi.ro/2014/