HELEREA Elena

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.dr.ing.
Departamentul Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică şi Stiința Calculatoarelor

Contact:

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, Romania
Corp N, sala N I 2
Tel./Fax: +40 268 474718
E-mail: helerea@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Materiale electrotehnice;
  • Compatibilitate electromagnetică,
  • Calitate şi eficiență în transportul, distribuția şî utilizarea energiei electrice;
  • Educație în inginerie;
  • Istoria tehnicii şi tehnologiei

Publicații 

  • Lepadat I., Helerea E., Abagiu S., Mihai C., Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Power Losses in a Test Power Grid, 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), Year: 2017, pp. 128-133, Referenced in: IEEE Conferences.
  • Mariut, E., Helerea, E. Variation of Tower Footing Resistance on the Lightning Surge Propagation through Overhead Power Distribution Lines, In: Advances In Electrical And Computer Engineering. Volume: 16, Issue: 1, pp. 99-106, Published: 2016.
  • Pricop V., Helerea E., Călin M.D., Influence of Alloy Elements on Magnetic Properties of Electrical Steels, The 13th International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Craiova, October 6-8, 2016, pp. 1-6,
  • Helerea E., Ursachi C., Lepadat I., Decreasing the susceptivity of the electric equipment to voltage dips-A way to increase the energy sustainability, In: Steps Towards nZEB, 2014, pp. 417-429, ISSN 2352-2534 (print), ISSN 2352-2542 (electronic).
  • Helerea E., Dumitrescu L., Călin M.D.: Nicolae Teclu şi cercetarea multidisciplinară. Studiu de caz: Electricitatea atmosferică. Revista Țara Bârsei, serie nouă, nr. 15, 2016, pp. 238-246.