KERTÉSZ Csaba Zoltán

Șef lucrări
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Contact:

B-dul Bălcescu nr. 56, Brașov, Romania
Corp K, sala KB9
E-mail: csaba.kertesz@unitbv.ro<

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • sisteme încorporate
  • aplicații cu microcontrolere
  • interfețe grafice cu utilizatorul
  • prelucrare digitală de semnale
  • sisteme de operare

Publicații

  • Kertész, Cs.Z., Creating a Wiring Framework for Embedded GUI Programming Course, Proceedings of 2021 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & 2021 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), pp. 325-330, Brașov, Romania, 2021, doi: 10.1109/OPTIM-ACEMP50812.2021.9590074
  • Gavrilă, C., Kertész, Cs.Z., Alexandru, M., Popescu, V., SDR-based gateway for IoT and M2M applications, Proceedings of 2018 Baltic URSI Symposium, pp. 71-74, Poznan, Poland, 2018, doi: 10.23919/URSI.2018.8406706
  • Gavrilă, C, Kertész, Cs.Z., Automated Performance Testing of End-to-End Streaming Solutions over HbbTV Architecture, Proceedings of 13thInternational Conference on Development and Application Systems (DAS), pp. 135-138, Suceava, Romania, 2016, doi: 10.1109/DAAS.2016.7492562
  • Kertész, Cs.Z., Using GitHub in the Classroom – a Collaborative Learning Experience, Proceedings of 21stInternational Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging (SIITME), pp. 381-386, Brașov, Romania, 2015, doi: 10.1109/SIITME.2015.7342358
  • Kertész, Cs.Z., Pană, Gh., Ogruțan, P., Suciu, L., Microcontroller Based System for Radon Concentration Measurement and Data Transmission, Proceedings of 13thInternational Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), pp. 1247-1252, Brașov, Romania, 2012, doi: 10.1109/OPTIM.2012.6231842