ION Cătălin Petrea

Conferențiar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Contact:

Str. Politehniciii nr. 1 Brașov România
Corp N, sala NI6
Tel./Fax: +40711928609
E-mail: catalin.ion@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Mașini electrice rotative
  • Surse regenerabile de energie
  • Microhidrocentrale

Publicații (selecție)

  • Ion, C. P., Calin, M. D., & Peter, I. (2023). Design of a 3 kW PMSM with Super Premium Efficiency.Energies, 16(1), 498. doi: 10.3390/en16010498
  • Ion, C. P. (2020).A Comprehensive Overview of Single–Phase Self-Excited Induction Generators.IEEE Access , 8, 197420 – 197430. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3034291
  • Ion, C. P., & Serban, I. Seamless Integration of an Autonomous Induction Generator System into an Inverter-Based Microgrid.Energies, 12(4), 638. doi: 10.3390/en12040638
  • Ion, C. P., & Marinescu, C. (2013). Stand-alone micro-hydro power plant with induction generator supplying single phase loads. J. Renewable Sustainable Energy, 5, 013105. doi: 10.1063/1.4780167
  • Ion, C. P., & Marinescu, C. (2013). Three-phase induction generators for single-phase power generation: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22, 73–80. doi: 10.1016/j.rser.2013.01.031
  • Ion, C. P., & Marinescu, C. (2011). Autonomous micro hydro power plant with induction generator. Renewable Energy, 36, 2259-2267. doi: 10.1016/j.renene.2011.01.028
  • ION. C. P. (2008). Microhidrocentrale cu generator asincron. Braşov: Editura Universității Transilvania din Braşov.