GUREAN Dan-Marian

Șef lucrări
Departamentul de Silvicultură
Facultatea Silvicultură şi exploatări forestiere

Contact:

B-dul/Str. Şirul Beethoven nr. 1 Brașov, Romania
Corp S, sala SII9
Tel./Fax: +40 268 418 600
E-mail: dangurean@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Botanică
  • Fitocenologie
  • Conservarea biodiversității
  • Fiziologie
  • Ecofiziologie

Publicații (selecție)

  • POP, O. (coord.), MURARIU, D., IONESCU, D.T., INDREICA, A.V., GUREAN, D.M., VEZEANU, C., MANU Minodora, BORDEA, I., 2015 – Parcul Național Piatra Craiului. Ghidul speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi național, Editura Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 978-973-558-833-5, 288 p.
  • ŠEFFER, J., ŠEFFEROVÁ STANOVÁ, V., LASÁK, R., PROTS, B., GUREAN, D., KOPTIK, J., MRÓZ, W., STASZYŃSKA, K., LAZAREVIC, P., AND SZIGETVÁRI, C., 2014 – Carpathian Wetland Handbook. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, DAPHNE – Institute of Applied Ecology, Banská Bistrica, 59 pp.
  • SEMENIUC, ANCA, POPA, I., TIMOFTE, A., GUREAN, D., 2014 - Xylem phenology of Fagus sylvatica in Rarău Mountains (Eastern Capathians). Not. Bot. Hort. Agrobot., Cluj, 2014, 42(1): 275-279 http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9546
  • GUREAN, D., PARASCAN, D., 2011 - Preliminary assesment regarding the conservation value of natural Carpathian larch forests from Romania. Bul. Ses. St. internațională “Pădurea şi dezvoltarea durabilă” (Braşov, oct. 2010), Edit. Univ. “Transilvania” din Braşov, 271-276
  • GUREAN, D., PARASCAN, D., 2010 – Particularități ale regimului hidric la laricele carpatin spontan în arborete de limită din Munții Bucegi. Comunicare prezentată la simpozionul “Noi contribuții şi perspective în domeniul fiziologiei forestiere”, A.S.A.S., 23.02.2010. REVISTA PADURILOR, Anul 125, nr. 6, 22-29