ȘOFLETEA Neculae

Profesor universitar
Departamentul de Silvicultură
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Contact:

Șirul Beethoven, 1, Brașov, România
Corp S, sala SP5
Tel./Fax: +40 268 418600
E-mail: nic.sofletea@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Genetică forestieră: genetică moleculară, genetică cantitativă, ameliorarea arborilor
  • Dendrologie: morfologia, corologia și ecologia speciilor lemnoase forestiere

Publicații (selecție)

  • Şofletea, N., Curtu, L., 2007. Dendrologie. Editura Universității Transilvania din Braşov, 540 p.
  • Șofletea, N., 2005. Genetică şi ameliorarea arborilor. Editura Pentru Viață, Braşov, 453 p.
  • Șofletea, N., Curtu, A.L., Daia, M.L., Budeanu, M., 2015. The Dynamics and Variability of Radial Growth in Provenance Trials of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Within and Beyond the Hot Margins of its Natural Range. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 43 (1): 265-271.
  • Șofletea, N., Budeanu, M., 2015. Response of Norway Spruce (Picea abies (L.) H. Karst) Seed Stand Progenies Tested Under Different Site Conditions. Šumarski list, 1–2 (2015): 47-57.
  • Apostol, E.N., Curtu, A.L., Daia, M.L., Apostol, B., Dinu, C.G., Sofletea, N., 2017. Leaf Morphological Variability and Intraspecific Taxonomic Units for Pedunculate oak and Grayish oak (Genus QuercusL., Series Pedunculatae Schwz.) in Southern Carpathian Region (Romania). Science of The Total Environment, Volume 609: 497-505.  
  • Șofletea, N., Budeanu, M., Pârnută, G., 2012. Provenance Variation in Radial Increment and Wood Characteristics Revealed by 30 Years Old Norway Spruce Comparative Trials. Silvae Genetica 61, Issue 4-5: 170-178.
  • Radu, R. G., Curtu, L. A., Spârchez, G., Şofletea, N. 2014. Genetic diversity of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] in Romanian Carpathians. Annals of Forest Research 57(1): 19-29, DOI: 10.15287/afr.2014.17.