SPÂRCHEZ Gheorghe

Profesor universitar
Departamentul Silvicultură
Facultatea Silvicultură și exploatări forestiere

Contact:

Str. Șirul Beethoven nr. 1 Brașov, Romania
Corp S, sala S27
Tel./Fax: +40 268 475705
E-mail: sparchez@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • proprietățile fizice și chimice ale solurilor forestiere
  • poluarea solurilor cu metale grele și hidrocarburi
  • specificul ecologic al stațiunilor forestiere

Publicații

  • Ciprian Valentin Silvestru- Grigore, Florin Dinulică, Gheoreghe Spârchez, Aureliu Florin Hălălișan, Lucian Constantin Dincă, Raluca Elena Enescu, Vlad Emil Crișan, Radial Growth Behavior of Pines an Romanian Degraded Lands, Forests, 2018, vol.9(4) pg. 2013
  • Gheorghe Spârchez, Lucian-Constantin Dincă,Gheorghe Marin, Maria Dincă, Raluca-Elena Enescu, 2017, The Variation of Eutric Cambisols’ chemical properties based on Altitudinal and Geomorphologic zoning”, Environmental Engineering and Management Journal Vol. 16, nr. 12, pg. 2911-2918. 
  • DINCĂ LucianSPÂRCHEZ Gheorghe, DINCĂ Maria:Romanian’s forest soil GIS map and database and their ecological implications”, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2014, Vol. 9, No. 2, p. 133-142
  • Radu Gh. R., Curtu Al. L., Spârchez Gh., Şofletea N., 2014. Genetic diversity of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] in Romanian Carpathians. Ann. For. Res.57(1): 19-29, 2014.
  • Dinca, L., Spȃrchez, Gh., Dinca, M., 2012 Organic carbon concentrations and stocks in Romanian mineral forest soils, Ann. For. Res. 55(2): pg. 229-241,