ȘIȘMAN Viorel

Șef lucrări
Departamentul Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea Design de produs și mediu

Contact:

Str. Universității nr. 1 Brașov, România
Corp D
Tel./Fax: + 40 268 473113
E-mail: v.sisman@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Design industrial/ Design de produs
  • Design de automobil
  • Design si ergonomie

Publicații (selecție)

  • Șișman, V. (2017). Consideratii asupra influentei utilizarii pozitiei cvasiverticale asupra confortului si designului automobilelor urbane ale viitorului.  Buletinul AGIR / AGIR Bulletin 2/2017;1224-7928 , p.22-26.
  • Șișman, V. (2016). Metoda originala pentru studiul ergonomiei postului de conducere a automobilelor. Buletinul AGIR / AGIR Bulletin 1/2016;1224-7928 , p.30-34.
  • Șișman, V. (2015). Cum poate fi utilizat programul MANE (asistent CAD original pentru proiectarea caroseriei) impreuna cu metodele specifice de testare in vederea reinventarii automobilului urban. JIDEG - Journal of Industrial Design and Engineering Graphics, Papers of the International Conference on Engineering Graphics and Design ICEGD 2015, Transilvania University of Brasov, 11-13 june 2015, p.57-62.
  • Șișman, V. (2013). Indrumar in designul de produs. Editura Universitatii Transilvania din Brasov.