BĂDĂRĂU Carmen Liliana

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și managementul alimentației şi turismului
Facultatea Alimentație şi turism

Contact:

Str.Castelului. nr. 148 Brașov, Romania
Corp R, sala RI3
Tel. +40 268 472222
E-mail: carmen.badarau@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • teste imunochimice, pigmenți vegetali, enzimologie

Publicații (selecție)

  • Bădărău Carmen Liliana & Donescu Daniela, Chiru Sorin Claudian, Donescu Victor (2018). Incidence of potato virus Y and aphid flights in potato (Brașov 2014 - 2016) In: Romanian Agricultural Research, ISSN 1222 – 4227, Vol. 35.
  • Bădărău Carmen Liliana, Andreea Tican, Maria Ștefan, Nicoleta Chiru. (2017) Evaluation of vitamin C content in samples from ten potato cultivars inoculated with potato virus Y (necrotic strains) University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Agriculture. In: Scientific Papers. Series A. Agronomy, ISSN 2285-5785, Vol LX, pag.197-202
  • Bădărău Carmen Liliana, Mike Luiza, Stefan Floriana Maria, Canja Cristina Maria, Lupu Mirabela Ioana (2017) Total Carotenoids Content in 20 Potato Cultivars Grown in Romania. In: Bulletin of Transilvania University Brasov, Series II: Forestry • Wood Industry • Agricultural Food Engineering, ISSN 2065-2135, ISSN 2065-2143, Vol. 10(59) No.1, pag.71-78
  • Bădărău Carmen Liliana, Stefan Floriana Maria, Stroe Florentina, Canja Cristina Maria (2017) Total phenolic content in several potato cultivars (Brasov, 2015-2016. In: Analele Universității din Craiova, seria Agricultură-Montanologie-Cadastru (Annals of the University of Craiova- Agriculture, Montanology, Cadastre Series, ISSN 1841-8317, Vol. XLVII, No.1, pag.12-18
  • Bădărău Carmen Liliana, Canja Cristina Maria, Damşa Florentina, Mărgean Alina.” (2016) Effects of Several Purple Potato Additions on Bread Quality”. In: ”International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)”, ISSN:2248-9622, Vol. 6, Issue 4, (Part - 4) pag. 1-10