CIUREA Andreea Cătălina

Conferențiar 
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact: 

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax: +372.902.454
Email: a.ciurea@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • acțiunea civilă - instrumente de filtrare a acțiunilor în justiție - aspecte de drept comparat
  • componentele dreptului la un proces echitabil în materie civilă
  • excepțiile procesuale în materie civilă

Publicații:

  • Ciurea, A. C. (2021). Fișe de Procedură Civilă - ediția a VIII-a revizuită și completată. București: Editura Universul Juridic.
  • Ciurea, A. C., & Chiș, A. A. (2018). Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice – ediția a IV-a revăzută și adăugită. București: Editura Universul Juridic.
  • Ciurea, A. C. (2017). Defenses in the civil lawsuit: a short comparison of regulations from Romania and France. Law Review, vol. VII, issue 2/2017.
  • Ciurea, A. C. (2012). Despre teoria estoppel sau noi instrumente de filtrare a acțiunilor în justiție. Revista română de drept privat, nr.4/2012, Editura Universul Juridic, p.53.
  • Ciurea, A. C. (2009). Excepțiile procesuale în materie civilă. București; Editura Wolters Kluwer.