CRĂCIUN Nicuşor

Lector universitar
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact: 

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax: +372.902.454
Email: nicusor.craciun@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • motivația alegerii profesiei de jurist
  • drept notarial
  • drept funciar – publicitate imobiliară

Publicații (selecție):

  • Crăciun. N., (2014). The divorce by the public notary proceedings. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov - Series VII: Social Sciences and Law; 2066-7701, 2066-771X (CD).
  • Crăciun. N., (2014). The liberal act. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov - Series VII: Social Sciences and Law; 2066-7701, 2066-771X (CD).
  • Crăciun. N., (2014). Brief consideration on the concept of testament in Romanian civil law. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov - Series VII: Social Sciences and Law; 2066-7701.
  • Crăciun. N., (2012). Legal will in the Romanian civil law. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov - Series VII: Social Sciences and Law; 2066-7701.
  • Crăciun. N., (2015). Introducere în dreptul de moştenire. București: Editura Hamangiu.